“Deze situatie is onhoudbaar”: medewerkers Spoed UZ Leuven organiseren symbolische actie

Medewerkers van de dienst spoedgevallen van het UZ Leuven trekken aan de alarmbel. Vandaag, maandag 29 januari organiseren ze om 15u een actiemoment om aandacht te vragen voor een aantal acute problemen.

Leen Segers (Vakbondsverantwoordelijke ACV Puls): “De dienst is zwaar onderbemand en de werkdruk is torenhoog. We constateren een situatie die voor zowel patiënten als personeel niet houdbaar is. Vandaag trekken we aan de alarmbel omdat we erger willen voorkomen, want genoeg is genoeg.”

Het grote personeelstekort vertaalt zich onder andere in een tweehonderdtal gesloten bedden over heel het ziekenhuis. Het personeel getuigt van situaties waarin bepaalde afdelingen het met één vaste verpleegkundige moeten trekken. Daarnaast blijven mensen vaak véél te lang op spoed liggen wegens een gebrek aan bedden in de rest van het ziekenhuis. Ten slotte komen patiënten vaak met minder dringende problemen naar spoed, terwijl ze beter kunnen geholpen worden bij hun huisarts of een andere zorgverlener. Dat leidt tot overbelasting van de dienst en kan ten koste gaan van mensen die écht dringend hulp nodig hebben.

De medewerkers van de spoeddienst verwijten de directie geen oren te hebben naar hun noden en een gebrek aan een goede langetermijnvisie voor het ziekenhuis. Dat leidde tot toegenomen frustratie en ontevredenheid, en uiteindelijk tot de actie die komende maandag gevoerd wordt. De eisen van het personeel zijn helder: ziektedagen moeten ingevuld worden, er moeten duidelijke afspraken komen over doorverwijzingen en over wie op spoed kan geholpen worden, en er moet dringend een oplossing komen voor het personeelstekort.

Indien de directie niet ingaat op de eisen kondigt het personeel een eerste stakingsdag aan in februari.