7 actiepunten voor de kinderopvang

De kinderopvang staat al enkele weken in het oog van de storm. Enkel inzetten op handhaving, is onvoldoende. Bij gebrek aan een plan dat de noden in de kinderopvang benoemt en aanpakt, verenigt de sector zich daarom in een consortium. Een consortium is een groep van verschillende partners die tijdelijk samenwerken aan een gezamenlijke opdracht. Het is een brede samenwerking van koepelorganisaties (Vlaams Welzijnsverbond, SOM en VVSG), vakbonden (ACV Puls, BBTK, ACLVB, ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB), experten en gebruikersorganisaties (Gezinsbond).

Het consortium heeft een nota opgesteld met daarin 7 concrete actiepunten. We vertrekken vanuit een duidelijke visie op de kinderopvang:

1. Verlaag de begeleidersratio drastisch (vb. 1 kinderbegeleider op 5 kinderen) en voorzie de mogelijkheid tot differentiatie (o.b.v. leeftijd, ondersteuningsnoden,…)
2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren.
3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon- en arbeidsvoorwaarden, o.a. door correcte statuten die de nodige sociale bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid, werknemersstatuut onthaalouders uitrollen, …
4. Zet in op uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus.
5. Stimuleer keuzevrijheid door voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaand aanbod.
6. Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden.
7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit, evalueer MeMoQ en open het debat rond inspectie.

Meer informatie, vind je in de nota van het consortium via volgende link