Actie: ouderenzorg, reva's, pvt's en beschut wonen. 7 december, 11u, Brussel-Noord

Actie donderdag 7 december 2023, verzamelen voor Brussel-Noord (Simon Bolivarlaan) (11u)

Vorig jaar werd de eindejaarspremie van het personeel van de geregionaliseerde sectoren verhoogd tot hetzelfde bedrag als die van hun collega’s in de ziekenhuizen. De verhoging kwam er na druk van de vakbonden.

Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls: “Gelijk loon voor gelijk werk is voor ons een van de pijlers van de zorg. De minister van Welzijn was al van vorig jaar op de hoogte dat de middelen moesten voorzien worden om een loondaling te vermijden. Het is hoog tijd voor een oplossing”.

Vandaag is die oplossing er niet, en dat zorgt voor een schrijnend verschil: de eindejaarspremie in de sector ouderenzorg (en ook in de revalidatie, PVT en Beschut Wonen) bedraagt 455 euro minder dan die in de ziekenhuizen en de thuiszorg. Nochtans is het werk er even boeiend, even belangrijk en het personeel even competent als hun collega’s in de ziekenhuizen. Minister Crevits besliste vorig jaar om dat verschil bij te passen, maar ondanks de verschillende aanmaningen van ACV Puls om dit jaar hetzelfde te doen, blijft onze oproep onbeantwoord.

Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls: “Op vandaag kregen we geen enkel signaal dat het verschil zal bijgepast worden, en dat vinden we schandalig. Daarom voeren we donderdag 7 december actie in Brussel aan het kabinet van minister Crevits (vertrek om 11u aan station Brussel-Noord)”.

Het personeel van de getroffen sectoren stelt het als volgt: begraaft de Vlaamse regering het gezond verstand? Dan houden ze een onrechtvaardig verschil in leven, en organiseren ze zélf de leegloop van de ouderenzorg, reva’s, pvt’s en beschut wonen. De geregionaliseerde sectoren verdienen dezelfde waardering als hun federale collega’s in de ziekenhuizen. ACV Puls eist dat de Vlaamse regering het stilzwijgen doorbreekt en haar verantwoordelijkheid opneemt.

Voor ons is het duidelijk: het personeel van de ouderenzorg is evenwaardig aan dat van de ziekenhuizen en moet ook zo gewaardeerd worden. Dezelfde taken, dezelfde passie, maar een kunstmatig verschil dat niet langer kan worden genegeerd.

Praktische afspraken actie 7 december 2023:
- Start 11u aan het plein voor Brussel Noord (ter hoogte van het Brussel-Noordstation)
- Korte actie aan het kabinet van minister Crevits
- Korte slotmeeting in het Gaucheretpark.