Actie voeren loont: maatwerksector krijgt toch koopkrachtpremie!

Vorige maand voerde het maatwerk actie aan het kabinet van minister Brouns. Dat deed de sector voor meer middelen (in de vorm van een anciënniteitspremie en een koopkrachtpremie). Die waren beloofd, maar de Vlaamse regering kwam op haar beloftes terug. Maar wat blijkt? Op de valreep wordt er budget voor een koopkrachtpremie voor het maatwerk vrijgemaakt. Die wordt uitbetaald tegen eind deze maand in de vorm van consumptiecheques.

Wat met de anciënniteitspremie en de septemberpremie?
Op dit moment vervangt de koopkrachtpremie de anciënniteitspremie na acht jaar dienst en betekent ze een verhoging van de septemberpremie voor de bedienden.

ACV Puls blijft vastberaden en zal blijven aandringen op snelle actie voor de beloofde anciënniteitspremie en een nieuw loonsysteem (IFIC) voor de volledige Vlaamse non-profitsector!

De belangrijkste voorwaarden:

  • Je was in dienst op 30 november 2023.
  • Met een voltijdscontract kun je maximaal € 200 ontvangen. Heb je een deeltijds contract? Dan heb je recht op een gedeeltelijke premie, afhankelijk van je contract.
  • Je krijgt geen premie als je al meer dan een jaar afwezig was wegens ziekte of als je ontslag hebt gekregen om dringende redenen.
  • Mogelijk heeft jouw maatwerkbedrijf al besloten om een eigen koopkrachtpremie toe te kennen. Deze extra premie komt bovenop de sectorale koopkrachtpremie en bedraagt maximaal € 750.

Download hier het pamflet