Actie voor een volwaardige eindejaarspremie voor ouderenzorg, reva's, pvt's en beschut wonen

Volwaardige eindejaarspremie ouderenzorg en andere geregionaliseerde sectoren (2023.12.07)

Vandaag 7 december 2023 voerden we actie voor de ouderenzorg, reva's, pvt's en beschut wonen.

De eindejaarspremie in de sector ouderenzorg, revalidatie, PVT en Beschut Wonen bedraagt vandaag 455 euro minder dan die in de ziekenhuizen en de thuiszorg. Nochtans is het werk er even boeiend, even belangrijk en het personeel even competent als hun collega’s in de ziekenhuizen. Minister Crevits besliste vorig jaar om dat verschil bij te passen, maar ondanks onze verschillende aanmaningen om dit jaar hetzelfde te doen, bleef de oproep onbeantwoord. Daarom voerden we actie voor een volwaardige eindejaarspremie in de ouderenzorg,

Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg: “Vandaag voerden we actie voor àl het personeel van de ouderenzorg, reva's, pvt's en beschut wonen. Zij verdienen hetzelfde respect en dezelfde waardering als hun federale collega's. Daarom laten we de loonsverlaging van €455 niet passeren."