ACV Puls vraagt dringende investeringen in personeel voor ouderenzorg

"Mensen met andere opleidingen in de zorg aanwerven? Voor ons kan dat", zegt secretaris Olivier Remy van ACV Puls. "Mààr dan moet er wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden".

De werkdruk in de woonzorgcentra vormt al enkele jaren een groeiend en nijpend probleem. De oorzaken zijn bekend. "De zorg voor ouderen in woonzorgcentra wordt zwaarder door de veroudering van de bevolking", aldus Remy. "Maar de financiering van het zorgpersoneel loopt achterop en schiet tekort. Daarbij komt nog dat er dit jaar geen bachelor verpleegkundigen afstuderen als gevolg van de hervorming van de opleiding. Alle zorgkundigen zullen in de komende periode ook 150 uur opleiding moeten volgen."

De werkgeverskoepel Zorgnet-Icuro stelt opnieuw voor om andere werknemers, met een ander zorgdiploma, te kunnen aanwerven als er geen verpleegkundigen worden gevonden.

Ook voor ACV Puls kunnen mensen met andere opleidingen worden aangeworven, maar dan wel onder duidelijke voorwaarden:

1. Er moet zorg-zekerheid zijn. Zowel overdag als ’s nachts moet er altijd een verpleegkundige aanwezig zijn die beschikbaar is. De verpleegkundige moet reëel aanwezig zijn op de werkvloer. Voor grote woonzorgcentra moet het over meer dan één verpleegkundige gaan.

2. De regel waarbij 30% van het personeelsnorm aan verpleegkundigen kan worden vervangen door zorgkundigen kan in beperkte mate worden aangepast, maar dit mag de 'verpleegkundige zekerheid' niet in het gedrang brengen. De gestegen zorgzwaarte is net één van de belangrijke evoluties in de sector.

3. De groeiende complexiteit van de zorg leidt ertoe dat de huidige personeelsnormen kunnen worden opengetrokken naar andere functies die het welzijn van de ouderen ten goede komen. Dit hebben we als vakbonden al herhaaldelijk gevraagd.

4. De verbreding naar andere personeelsleden met een breder opleidingsprofiel in zorg en welzijn moet gepaard gaan met een verhoging van de financiering zodat ook het aantal handen op de werkvloer stijgt. Anders dreigen we in een eerste fase de werkdruk nog te verzwaren, en daar is geen ruimte voor.

De volgende Vlaamse regering zal méér inspanningen en investeringen moeten doen dan de eerste stappen die in de voorbije jaren zijn gebeurd.

“De voorstellen van de werkgevers zijn tot op heden nogal vaag”, vindt Olivier Remy. “ACV Puls roept de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, op om zeer snel overleg te organiseren”.