De eindejaarspremie voor persoonlijk assistenten: eenvoudiger, sneller en meer!

Persoonlijk assistent van een persoon met een beperking? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Vanaf dit jaar krijg je je eindejaarspremie volledig uitbetaald binnen het refertejaar. Geen complexe berekening meer dus, met een voorschot het ene jaar en een saldo het jaar nadien, maar gewoon 54,54% van je loon van oktober, betaald in december. Reken maar uit: een hoger bedrag dan de afgelopen jaren, dat ook nog eens automatisch mee evolueert met de index.

Dankzij ACV Puls genieten persoonlijke assistenten niet alleen een degelijk minimumloon, maar ook een jaarlijkse eindejaarspremie. Alleen: de berekening daarvan is behoorlijk complex. Werknemers zijn zeker van een vast percentage (31,43% van het maandloon), betaald in december van het refertejaar, en ontvangen het jaar nadien dan nog een saldo in functie van het beschikbare budget. Dat saldo kon de afgelopen jaren erg verschillen, zonder veel duidelijkheid voor de werknemer.

Het nieuwe systeem is eenvoudiger en transparanter. In december ontvang je een eindejaarspremie, die 54,54% bedraagt van het maandloon van oktober. Op voorwaarde weliswaar dat je de volledige referteperiode (van 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar tot en met 30 september van het betrokken kalenderjaar) in dienst bent geweest. In het andere geval berekent men de premie in verhouding tot het aantal gewerkte maanden. Concreet heb je dan per gewerkte maand recht op 1/12 van de eindejaarspremie, waarbij je een half gewerkte maand mag tellen als een volledige.

Was je in oktober al uit dienst? Dan beschouwt men de laatste volledige maand in dienst als berekeningsbasis. Heb je die maand niet het normale loon genoten, bijvoorbeeld omwille van ziekte? Dan gaat men toch uit van het loon dat je in een normale situatie zou hebben ontvangen.

Let wel: de eindejaarspremie is alleen een recht voor persoonlijke assistenten die als werknemer werken voor een persoon met een handicap, en onder het toepassingsgebied van het paritair comité 337 vallen. Dat is niet het geval voor mensen die bijvoorbeeld met een takenovereenkomst werken, of als zelfstandige.

Ook belangrijk: de afspraken over het nieuwe systeem zijn nog maar net gemaakt. De nieuwe eindejaarspremie effectief nog in december uitbetalen is praktisch niet meer haalbaar. Daarom is afgesproken dat de men de premie voor 2023 uitzonderlijk nog in 2024, en ten laatste in februari mag betalen. Vanaf 2024 is dat dan telkens in december.

Persoonlijke assistenten die dat jaar al in dienst waren hebben uiteraard ook nog recht op het saldo voor 2022. Het gaat om 194,50 euro voor een voltijdse werknemer, die de hele referteperiode in dienst is geweest. Zij mogen dit bedrag nog verwachten, bovenop de premie voor 2023.