De gezinszorg: een update van de laatste zes maanden

Begin dit jaar verwelkomden we de arbeiders in de gezinszorg: verzorgenden, huishoudhulpen en dienstenchequemedewerkers kwamen over van ACV Voeding en Diensten.
De belangen van alle functies en beroepen in de gezinszorg: daar werken we voor, dat is onze missie!

Een greep uit ons programma:

DIENSTENCHEQUES IN DE ZORG
We schrijven ons in op het actieprogramma dat ACV Voeding en Diensten uitwerkt naar de politiek om de financiering van de dienstencheques fundamenteel te verbeteren. Dat moet ten goede komen aan de werknemers van de dienstenchequebedrijven, én aan de dienstenchequewerknemers in de gezinszorg.
Binnen de gezinszorg is het onze opdracht om de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van de dienstenchequecollega’s zoveel mogelijk op te trekken naar het niveau van de zorg.

KILOMETERVERGOEDING BASISPERSONEEL
Wie met de eigen wagen van cliënt naar cliënt rijdt, moet hier een eerlijke kilometervergoeding voor terugbetaald krijgen door de werkgever. Zoals in andere sectoren willen wij een kilometervergoeding gelijk aan de ambtenaren: 0,4280 €/km. In de gezinszorg was dit tot voor kort 0,3542 €/km.
Vorige week konden we dit bedrag optrekken naar 0,3880 €/km, met terugwerkende kracht vanaf januari 2024 en voor onbepaalde duur. Dat is een grote stap, maar we zijn er nog niet ! We blijven verder ijveren voor de rechtvaardige kilometervergoeding. Voor 0,4280 €/km voor iedereen!

OMNIUMVERZEKERING VAN DE WERKGEVER: GOEDE AFSPRAKEN NODIG!
Alsof het nog niet genoeg is dat de kilometervergoeding voor het basispersoneel in de gezinszorg lager is dan die van de ambtenaren? Veel diensten verminderen dat bedrag nog eens : met de kost van de omniumverzekering die zij afsluiten voor de kilometers die hun werknemers met eigen wagen rijden voor het werk. Wij willen hierover betere afspraken maken met jouw werkgever:

  • Iedereen moet de keuze hebben: instappen in de omnium van de werkgever, of een eigen omniumverzekering afsluiten. Dat moet ook periodiek herzienbaar zijn.
  • Een limiet zetten op het aantal kilometer waarvan de werkgever de kost omnium kan aftrekken. Want wie nu veel kilometers rijdt in opdracht, betaalt wel héél veel voor deze omnium.
  • En liefst natuurlijk: een omniumverzekering die volledig betaald wordt door de werkgever.

BEDIENDENSTATUUT VOOR IEDEREEN IN DE GEZINSZORG
Wij vinden het onderscheid tussen arbeiders en bedienden niet meer van deze tijd. Een recente ACV Puls-bevraging - waarvan jij misschien een van de meer dan 1.100 deelnemers bent - wijst uit dat maar liefst 93% van het personeel in de gezinszorg dat ook vindt.
Daarom gaan we er actief en snel werk maken: gelijke waardering en erkenning voor elke functie in de gezinszorg! Iedereen in de gezinszorg staat ten dienste van de cliënten/klanten, hier sluit het bediendenstatuut het best op aan.

BEHOUD VAN DE INDEXERING VAN DE LONEN
In juni stijgen de lonen in de sector gezinszorg opnieuw met 2%. De spilindex is overschreden omdat het leven duurder is geworden, en in de sector is afgesproken dat de lonen dan worden verhoogd. Een goed systeem, omdat het voorkomt dat de koopkracht zou dalen.
ACV Puls blijft verder ijveren voor behoud van deze automatische indexering van de lonen!

VERHOGING KOOPKRACHT – VIA 7
Het huidig sociaal akkoord met werkgevers en Regering loopt tot eind 2025. We bereiden volop een nieuw meerjarenakkoord (“VIA 7”) voor, waarin het luik koopkracht opnieuw een belangrijke plaats zal innemen. Loonbarema’s gekoppeld aan een nieuwe functieclassificatie, overname werkervaring uit andere sectoren, toeslagen voor onregelmatige prestaties, betere verplaatsingsvergoedingen met wagen, bromfiets, fiets…

WE GAAN ERVOOR!
Er ligt dus werk genoeg op de plank, mooie uitdagingen: dat is onze missie, en daar gaan we voor. Wij hopen dat jullie dat kunnen smaken en waarderen!
En we doen dat niet alleen, maar samen met onze militanten die dag in dag uit voor je klaarstaan.

(En die nu opnieuw kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen)

We hopen dat je je ondertussen helemaal thuis voelt bij ons!
Kies 2 – Kies ACV!