Diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie

Samen met de kinderopvang vallen de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie onder het paritair comité 331. Naast de centra voor geestelijke gezondheidszorg, gaat het over volgende diensten en centra: de centra voor geboorteregeling, de tele-onthaal, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie, de centra voor huwelijkscontacten, de prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie en de samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging.