Dossiers

Sectordossiers

Kaderdecreet kinderopvang

De LBC-NVK staat achter de principes van het kaderdecreet. Wij vinden het niet meer dan logisch dat elke organisatie die professioneel en tegen betaling kinderen wil opvangen, over een vergunning beschikt. Tegelijkertijd willen wij dat de Vlaamse regering bij de uitbreiding van het aantal kindopvangplaatsen voldoende inzet op kwaliteit.

Maatwerkdecreet

Het maatwerkdecreet zorgt ervoor dat er binnenkort geen beschutte of sociale werkplaatsen meer zullen zijn. Voortaan worden ze maatwerkbedrijven genoemd.

Mobiele equipe

Mobiele equipes springen in bij ziekte of afwezigheid van het personeel of bij plotse toename van de werkdruk.

Personeelsstop PN/PR

De LBC-NVK wil dat de personeelsstop in de gehandicaptensector wordt opgeheven en dat het personeelstekort wordt weggewerkt.

Persoonsvolgende financiering

Het financieringssysteem in heel wat sectoren wordt gewijzigd. In plaats van het aanbod wordt de vraag gesubsidieerd, de zogenaamde persoonsvolgende financiering.

Project 600

De LBC-NVK is al jaren één van de drijvende krachten achter het project 600. Dat laat verzorgenden toe met behoud van loon te studeren voor verpleegkundigen.

Zorgkundigen

Zorgkundigen zijn de vroegere verzorgenden in de ziekenhuizen, de ouderenzorg en de thuisverpleging. De LBC-NVK zorgt voor een vlotte overgang naar een nieuwe invulling van de functie met bijpassende correcte verloning.

Zorgvernieuwing

De gehandicaptenzorg wordt grondig hertekend. De LBC-NVK wil dat die hervorming zowel de werkomstandigheden van het personeel als de zorg voor de gebruikers verbetert.

Sociale akkoorden

Intersectorale dossiers

Besparingen

De federale en de Vlaamse regering voeren een beleid dat neerkomt op minder inkomen en koopkracht voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Rijken en ondernemers blijven buiten schot.

Buitenlandse werknemers

De LBC-NVK vindt dat de arbeidsbemiddeling en begeleiding van buitenlandse werknemers een overheidsopdracht moet zijn.

Commercialisering in de zorg

De LBC-NVK wil dat de overheid concrete regels opstelt om commerciële zorg en welzijn op basis van overheidsgeld tegen te gaan.

Dienstencheques

De LBC-NVK wil dat de overheid belet dat dienstencheques kunnen gebruikt worden voor zorgtaken.

Functieclassificatie

De LBC-NVK wil dat er een nieuwe en moderne functieclassificatie komt in de zorg, welzijn en cultuur. Bij die functie-indeling moeten nieuwe, hedendaagse loonschalen onderhandeld worden, zodat de lonen aangepast zijn aan de inhoud van elke specifieke job zoals ze vandaag is.

Generatiepactjobs

Minister van Werk Muyters wil de jongerenbonus in de non-profit afschaffen. Daardoor zijn 800 banen voor laaggeschoolde jongeren, de generatiepactjobs, bedreigd.

Mobiliteit

In het sociaal akkoord 2006-2010 zorgden we ervoor dat treinverkeer van en naar het werk volledig gratis werd en dat de fietsvergoeding werd ingevoerd.

Opleidingsprojecten

De LBC-NVK werkt actief mee aan de oprichting en het instandhouden van opleidingsprojecten om mensen naar zorgberoepen toe te leiden.

Personeelstekort

Tienduizenden bijkomende jobs zijn nodig in de zorg, welzijn en cultuur. De LBC-NVK zet de overheid ertoe aan die te creëren.

Pagina's

Interprofessionele dossiers

Stop the killings

De LBC-NVK is actief in de mensenrechtencampagne Stop the Killings.

Vermogensbelasting nu!

De LBC-NVK / het ACV pleit al jaren voor een vermogensbelasting. Nu de overheid, als gevolg van de crisis, op zoek moet naar inkomsten, wordt het hoog tijd om er werk van te maken. Nu meteen!

Sociale verkiezingen

Sociale verkiezingen 2016

De sociale verkiezingen 2016 zijn voorbij. Wij danken al onze kandidaten en iedereen die op hen gestemd heeft.

Sociale verkiezingen 2012

Met drie op de vier zetels bleef de LBC-NVK ook in 2012 met ruime voorsprong de grootste vakbond in de zorg, welzijn en cultuur.