Een bediendenstatuut voor iedereen in de gezinszorg? Een woordje uitleg

Arbeiders werken hoofdzakelijk met hun handen, bedienden met hun hoofd. Zo staat het in onze Belgische arbeidswetgeving, die 100 jaar oud is.

Dat onderscheid van toen is op vandaag totaal voorbijgestreefd, daar is iedereen het over eens. In elke job heb je immers zowel je handen als je hoofd nodig.

Gelukkig zijn de grootste verschilpunten in de loop der tijd weggewerkt : als je één dag ziek was, kreeg een arbeider vroeger geen loon. En als de werkgever een arbeider wilde ontslaan, was de opzegtermijn veel korter dan voor bedienden.
De verschillen die nog overblijven, hebben zo goed als geen invloed op het inkomen. Zo wordt het loon van een arbeider berekend per uur, terwijl een bediende een vast maandloon heeft. En het vakantiegeld krijgen arbeiders van een vakantiekas, terwijl de werkgever de bedienden rechtstreeks uitbetaalt. Ook het inkomen tijdens de eerste maand ziekte wordt anders berekend voor arbeiders dan voor bedienden.

Als ACV Puls staan wij voor een gelijke waardering en erkenning van elke functie. Of je nu meer met je handen, of meer met je hoofd werkt? Dat doet er niet toe. In elke job heb je beide nodig. En het ene is niet minder waard dan het andere. Daarom willen wij streven naar een zelfde statuut voor alle werknemers, ook in de gezinszorg. Alle functies staan immers ten dienste van de cliënten. Jullie verdienen allemaal het bediendenstatuut.

Vind jij ook dat alle verzorgenden in de gezinszorg bedienden moeten kunnen worden, zoals in de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, de kinderopvang ?
Vind jij ook dat de huishoudhulpen in de gezinszorg bedienden moeten kunnen worden, zoals de logistieke functies in de gehandicaptenzorg ?

Als jullie dat ook willen, maken wij er werk van!

Downloads: 

Download hier onze flyer!

Download hier onze affiche!