Eindejaars- en attractiviteitspremie 2021: ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed

Wie in een ziekenhuis of in de thuisverpleging werkt, krijgt, zoals elk jaar een eindejaars- en attractiviteitspremie. Ze zijn je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet. :

We hopen dat deze premies een lichtpuntje kunnen zijn op het einde van een toch wel turbulent jaar. De premies zijn meer dan welkom! Het is niet sinterklaas die de premies brengt, en al evenmin komen ze van de kerstman.
De premies zijn een jaarlijkse extra voor al je inzet in de sector. Ze zijn het resultaat van vakbondswerk. Zonder onderhandelingen zouden er geen premies zijn, stel je voor. Het eindejaar zou in dat geval een heel stuk grijzer zijn.
2021 was en is voor vele werknemers in de sector andermaal een zwaar en turbulent jaar. De enorme inspanningen, in moeilijke omstandigheden, verdienen respect en erkenning.
Met de uitvoering van het nieuwe sociaal akkoord was 2021 tegelijk een bijzonder jaar, met belangrijke stappen vooruit in koopkracht en arbeidsvoorwaarden. De weg vooruit, voor alle werknemers in de sector, daar kan je bij ACV Puls op rekenen.

  • Eindejaarspremie: De eindejaarspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €366,35 + 2,5% van je brutojaarloon
  • Attractiviteitspremie: De attractiviteitspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €691,22 + 0,53% van je brutojaarloon

Beide premies zijn een optelsom van twee delen. In deze berekening geven we de brutobedragen op voltijdse basis (voor deeltijdsen: brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober (mét de haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen, maar zonder andere toeslagen), te vermenigvuldigen met 12. Op je loonfiche moeten de premies duidelijk vermeld staan. Sommige werkgevers betalen beide premies tegelijkertijd uit. Staan ze als één bedrag vermeld, dan tel je de bedragen en de percentages van de beide premies gewoon op.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in
één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls