Eindejaarspremie en dertiende maand 2021: Beschutte en sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven (327)

Wie in de beschutte en sociale werkplaatsen (maatwerkbedrijven) aan de slag is, krijgt zoals elk jaar een eindejaarspremie of een dertiende maand. Ze zijn je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet.

In de beschutte werkplaatsen krijgt het productiepersoneel een eindejaarspremie. Die is gelijk aan 164,67 x het bruto-uurloon van de maand december.

In de sociale werkplaatsen krijgt het productiepersoneel een dertiende maand. Daarvoor wordt het uurloon vermenigvuldigd met alle gewerkte uren vanaf één december 2020 tot 30 november 2021 (gedeeld door 12).
In september kon een voorschot van 13% betaald worden aan wie op 1 september minstens twee bezoldigde of gelijkgestelde maanden in de referentieperiode had.
Het omkaderingspersoneel van beschutte en sociale werkplaatsen krijgt er een dertiende maand die gelijk is aan het bruto referentieloon van juni.

2021 was en is voor vele werknemers in de sector geen evidentie geweest. Jullie inzet, begeleiding en steeds weer hernemen van taken en opdrachten, nogal eens in moeilijke omstandigheden, verdienen respect en erkenning.
Met het afsluiten en invoeren van het nieuwe sociaal akkoord VIA6 was 2021 tegelijk een bijzonder jaar, met belangrijke stappen vooruit in koopkracht en arbeidsvoorwaarden. De weg vooruit, voor alle werknemers in de sector, samen met alle afgevaardigden, daar kan je bij ACV Puls op rekenen.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen? Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls