Europa moet anders

Europese manifestatie, 7 april, 14u, Brussel

Europa drukt steeds meer haar stempel op het nationale beleid. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat overheden meer in zorg en welzijn moeten investeren,
maar wanneer de verstrengde Europese begrotingsregels er komen, dan zullen zij net minder kunnen doen. Dat is onaanvaardbaar!

Europa mag zorg en welzijn niet overlaten aan de markt. Daar waar commerciële spelers de kans krijgen om winst te maken, stijgen de prijzen en daalt de kwaliteit.
Ook de werknemers zijn slechter af. En dat terwijl iedereen het eens dat aantrekkelijke jobs nodig zijn om meer mensen in zorg en welzijn te krijgen én te houden.
De Europese verkiezingen zijn in zicht. Tijd om de kandidaten duidelijk te maken wat we van hen verwachten:

  • Voldoende ruimte voor overheidsinvesteringen
  • Grenzen aan de commercialisering van zorg en welzijn
  • Een politiek in functie van kwaliteit en toegankelijkheid
  • Beschikbare en betaalbare geneesmiddelen
  • Aanpak van het personeelstekort

Wil jij ook een ander Europa?
Kom op zondag 07 april naar Brussel en voer mee actie!

Downloads: 

Download hier het pamflet