Graag gedaan

Sinds de jaren 1980 hebben we met ACV Puls non-profit de loon- en werkvoorwaarden van alle werknemers in de non-profit stevig verbeterd. Heel wat van die maatregelen werden afgesproken in de sociale akkoorden voor de non-profit.

Wil je weten wat we wanneer in de sociale akkoorden gerealiseerd hebben? Klik op de links hieronder om de maatregelen voor de sectoren onder de bevoegdheid van de federale regering en die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering te bekijken.

2017 - 2020: Vijfde sociaal akkoord voor de gezondheidssector

 • Van toepassing op: de ziekenhuizen, de diensten thuisverpleging, de geïntegreerde diensten thuisverzorging, de medisch-pediatrische centra en de dienst “Bloed” van het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra
 • Belangrijkste maatregelen:
  • Invoering van de eerste fase van de nieuwe functieclassificatie met nieuwe weddeschalen (IFIC)
  • Verdere uitbouw aanvullend pensioen voor de non-profit
  • Maatregelen om de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten te garanderen
  • Maatregelen om stabiele en voorzienbare uurroosters te garanderen
  • Recht op minstens 2 weken aaneensluitend verlof inclusief de 3 weekends
  • Een sectoraal kaderakkoord i.v.m. het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie op de werkvloer en andere psychosociale risico’s op het werk en de bevordering van re-integratie en de mogelijkheden van progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval

2014... 6de staatshervorming

 • Door de 6de staatshervorming verhuist de bevoegdheid van heel wat gezondheidssectoren van de federale naar de Vlaamse regering. Vanaf dan vallen die sectoren onder de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de non-profit
 • Concreet gaat het om:
  • Ouderenzorg
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
  • Initiatieven beschut wonen
  • Categoriale ziekenhuizen (voor zover ze niet gefusioneerd zijn met een ziekenhuis)
  • Autonome revalidatiecentra

2013: Vierde sociaal akkoord voor de gezondheidssector

 • Van toepassing op: de ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen, de ROB/ RVT en de dagverzorgingscentra, de diensten thuisverpleging,
  de geïntegreerde diensten thuisverzorging, de revalidatiecentra (met inbegrip van de abortuscentra), de medisch-pediatrische centra en de dienst “Bloed” van het Rode Kruis en

  wijkgezondheidscentra

 • Belangrijkste maatregelen:
  • 545 bijkomende banen als ondersteuning voor werknemers met een fysisch en pshychologisch belastende job met moeilijke uurroosters
  • Toekenning van het barema 1.35 aan zorgkundigen

2011: Derde sociaal akkoord voor de gezondheidssector

 • Van toepassing op: de ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen, de ROB/ RVT en de dagverzorgingscentra, de diensten thuisverpleging,
  de geïntegreerde diensten thuisverzorging, de revalidatiecentra (met inbegrip van de abortuscentra), de medisch-pediatrische centra en de dienst “Bloed” van het Rode Kruis en

  wijkgezondheidscentra

 • Belangrijkste maatregelen:
  • Start aanvullend pensioen van de non-profit
  • Toeslagen voor onregelmatige prestaties gelden voortaan voor alle personeelsleden en alle federale gezondheidssectoren
  • Bijkomende banen: start mobiele equipe
  • "Alles in het werk stellen om een verlofperiode met 3 achtereenvolgende weekends toe te kennen"

2005-2010: Tweede sociaal akkoord voor de gezondheidssector

 • Van toepassing op: de ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen, de ROB/ RVT en de dagverzorgingscentra, de diensten thuisverpleging,
  de geïntegreerde diensten thuisverzorging, de revalidatiecentra (met inbegrip van de abortuscentra), de medisch-pediatrische centra en de dienst “Bloed” van het Rode Kruis en

  wijkgezondheidscentra

 • Belangrijkste maatregelen:
  • Loonharmonisatie
  • Afschaffing nepstatuten en carensdag
  • Eerste fase van de arbeidsduurvermindering (VAP-dagen)
  • Landingsbaan
  • Zorg- en loopbaankrediet
  • Invoering verlofdagen 35-44 jaar

2000-2005: Eerste sociaal akkoord voor de gezondheidssector

 • Van toepassing op: de ziekenhuizen, de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de thuisverzorging, de bloedtransfusie
 • Belangrijkste maatregelen:
  • Harmonisatie van de weddeschalen: ouderenzorg, thuisverpleging en diensten bloedtransfusie van het Rode Kruis worden voortaan aan de ziekenhuisbarema's betaald
  • Loonsverhoging van 1%
  • Omzetting contracten IBF-personeel in contracten van onbepaalde duur
  • Eerste fase van de arbeidsduurvermindering (VAP-dagen)
  • Start vormingsproject voor verpleegkundigen
  • Afschaffing carensdag en alle arbeiders krijgen het bediendenstatuut

2018 - 2020: Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de non-profit (VIA 5)

 • Eindejaarspremie wordt een volledige dertiende maand
 • Verdere uitbouw aanvullend pensioen van de non-profit
 • Invoering nieuwe functieclassificatie met nieuwe weddeschalen (IFIC) in de ouderenzorg, de categoriale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, het beschut wonen en de revalidatiesector
 • Extra tewerkstelling
 • Sectorale maatregelen

2014... 6de staatshervorming

 • Door de 6de staatshervorming verhuist de bevoegdheid van heel wat gezondheidssectoren van de federale naar de Vlaamse regering. Vanaf 2016 vallen die sectoren onder de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de non-profit.
 • Concreet gaat het om:
  • Ouderenzorg
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
  • Initiatieven beschut wonen
  • Categoriale ziekenhuizen (voor zover ze niet gefusioneerd zijn met een ziekenhuis)
  • Autonome revalidatiecentra

2011-2015: Vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de non-profit (VIA 4)

 • Verhoging eindejaarspremie
 • Verdere uitbouw aanvullend pensioen van de non-profit
 • Start van een nieuwe, moderne functieclassificatie die de basis zal vormen van nieuwe, toekomstige weddeschalen
 • Recht op minstens 3 weken aaneensluitende vakantie
 • Extra tewerkstelling

2006-2010: Derde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de non-profit (VIA 3)

 • Tweede fase arbeidsduurvermindering (VAP-dagen)
 • Verhoging eindejaarspremie
 • Start aanvullend pensioen non-profit

2001-2005: Tweede Vlaams Intersectoraal akkoord voor de non-profit (VIA 2)

 • Loonharmonisatie
 • Afschaffing nepstatuten en carensdag
 • Eerste fase van de arbeidsduurvermindering (VAP-dagen)
 • Landingsbaan
 • Zorg- en loopbaankrediet
 • Invoering verlofdagen 35-44 jaar

1998-2000: Eerste Vlaams Intersectoraal akkoord voor de non-profit (VIA 1)

 • Toekenning 2 conventionele verlofdagen
 • Invoering 38-urenweek
 • Gewaarborgd loon op toeslaguren
 • Oprichting vormingsfonds en sociale maribel (extra jobs)