Hogere lonen voor de gezondheidsondersteunende diensten!

Ben je werknemer in een labo, een polikliniek, een hoorcentrum, een ambulancedienst/ziekenvervoer, een medisch kabinet (dokters, specialisten, tandartsen, kinesisten, paramedici) of een eerste hulpdienst? Dan gaat je loon erop vooruit!

Vanaf 1 januari 2024 worden de minimumlonen in jouw sector verhoogd. Je werkgever is verplicht je vanaf dat moment minstens het loon te betalen dat is vastgesteld in het paritair comité van de Gezondheidsondersteunende diensten (330.04).

Bovendien zullen jullie lonen in de komende jaren geleidelijk toenemen.

ACV Puls zet zich al geruime tijd in voor verbeteringen in loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de sector. De recent overeengekomen loonsverhoging markeert opnieuw een belangrijke stap in die richting.

Ons uiteindelijke doel is de totale gelijkschakeling van jullie lonen met die van de werknemers van de ziekenhuizen. De sectorale barema’s waarin alle lonen volgens functiecategorie en anciënniteit staan vind je hieronder!

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je organisatie, of bij één van onze secretariaten.

Downloads: 

Download hier de lonen!

Download hier het pamflet!