Jong ACV Voert actie voor eerlijke stagevergoeding in Gasthuisberg

Jongerenvakbond eist wettelijk kader en heldere afspraken

Vandaag (28 december om 12u) organiseert Jong ACV een actie op campus Gasthuisberg van UZ Leuven, gericht op een eerlijke stagevergoeding voor stagiairs. Een recente enquête onder 850 stagiairs toont aan dat 90% van hen voorstander is van een onkostenvergoeding.

"Niet enkel in de zorgsector, maar overal ontbreekt een duidelijk wettelijk kader voor stagiairs,"

"Niet enkel in de zorgsector, maar overal ontbreekt een duidelijk wettelijk kader voor stagiairs," benadrukt Nelis Jespers van Jong ACV. "Onze actie in Gasthuisberg is bedoeld om in gesprek te gaan met stagiairs en hun ervaringen te verzamelen, zonder het ziekenhuis te viseren."

De jongerenvakbond wijst op het gebrek aan afdwingbare rechten voor stagiairs, een probleem dat niet beperkt is tot de zorgsector. Jespers illustreert dit met het voorbeeld van Minister Crevits, die een vergoeding voor verpleegkundigen tijdens de pandemie als een gunst en niet als een recht beschouwde.

Jong ACV roept de politiek op om een wettelijk kader te creëren met basisafspraken en duidelijke regelingen voor stagevergoedingen in collectieve arbeidsovereenkomsten op te nemen. "Dit zorgt ervoor dat stages voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en veilig zijn," concludeert Jespers.