Klein-verletregeling vaccinatie verlengd

De 'klein-verletregeling' bestond eerder al tijdens de coronacrisis. Bij de nieuwe boostercampagne is diezelfde regeling vanaf 1 oktober weer van kracht. Ze loopt in principe tot 31 december maar kan indien nodig worden verlengd.

Ben je via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld? Dan krijg je vanaf 1 oktober de mogelijkheid om met loonbehoud afwezig te zijn om je te laten vaccineren. Begeleid je een minderjarig kind of een meerderjarige met handicap/onder voogdij (die bij je inwoont)? Dan geldt de regeling ook, de enige vereiste is dat je je werkgever op voorhand verwittigt.