Loonstijging voor de gezondheidsondersteunende diensten!

Ben je werknemer in een labo, een polikliniek, een hoorcentrum, een ambulancedienst/ziekenvervoer, een medisch kabinet (dokters, specialisten, tandartsen, kinesisten, paramedici) of een eerste hulpdienst?

Dan is er goed nieuws!

Vanaf 1 januari 2022 worden de sectorlonen verhoogd. Je werkgever moet je dan minstens het loon betalen dat werd afgesproken in het paritair comité van de Gezondheidsondersteunende diensten (330.04). Het paritair comité is het overlegorgaan waar vakbonden en werkgeversorganisaties collectieve arbeids-overeenkomsten (cao’s) onderhandelen over bijvoorbeeld de lonen.

Op 10 januari 2022 ondertekenden we, samen met de werkgeversorganisaties, een nieuwe cao over de lonen voor de werknemers van jullie sector.
De cao bepaalt dat de minimale lonen in deze gezondheidsondersteunende diensten erop vooruit gaan vanaf 1 januari 2022. Ook de volgende jaren gaan de lonen stap voor stap verhogen.
Bovendien komt er vanaf januari een indexverhoging bij op alle werkelijk betaalde lonen.

ACV Puls ijvert sinds lang voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden in deze sector. ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ is voor ons niet zomaar een slogan. Jullie verdienen even goede lonen als de werknemers van de ziekenhuizen. De covid-pandemie heeft het belang van jullie werk in de sector eens te meer duidelijk gemaakt.

De loonsverhoging die nu werd afgesproken zet opnieuw een belangrijke stap vooruit in de richting van de ziekenhuisbarema’s. Daar bouwen we op verder. We gaan door tot we minstens dezelfde lonen bekomen als jullie collega’s in de ziekenhuizen.

De sectorale barema’s waarin alle lonen volgens functiecategorie en anciënniteit staan vind je op onze site

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je organisatie, of bij één van onze ACV Puls secretariaten.

Downloads: