Ado Icarus VZW kondigt intentie tot collectief ontslag aan

Hasselt – Op de bijzondere ondernemingsraad van 2 maart deelde Ado Icarus VZW haar intentie tot collectief ontslag mee van 30,51 VTE van de 163,2 VTE. De werkgever stelt dat dit het gevolg is van de persoonsvolgende financiering, de nieuwe subsidiëringswijze van de sector gehandicaptenzorg. ADO Icarus vzw is een organisatie die mensen met een fysieke beperking ondersteunt in hun dagelijks leven. Haar hoofdactiviteit is het uitbouwen van diensten voor zelfstandig wonen. De huurhuizen zijn aangepast aan de noden van mensen met een fysieke beperking. Er werken momenteel 271 werknemers.

Sinds 1 januari kunnen personen met een handicap zelf beschikken over een budget en over de wijze waarop dit besteed kan worden. Deze ingrijpende hervorming geeft veel onrust in de sector. Ado Icarus VZW is onzeker over het totaal budget dat in de toekomst zal besteed worden in de voorziening. De werkgever gaat ervan uit dat gebruikers slechts beroep zullen doen op een deel van de dienstverlening.

Volgens de LBC-NVK is de werkgever veel te voorbarig en moet de intentie tot ontslag ingetrokken worden. De overeenkomsten tussen de individuele gebruiker en de voorziening worden nog onderhandeld. Die overeenkomsten bepalen welke zorg de gebruiker vraagt en welk budget daaraan beantwoordt.

De LBC-NVK is ervan overtuigd dat heel wat gebruikers tevreden zijn over de hulpverlening en de weknemers die daarvoor instaan. In de overeenkomsten kunnen specifieke zorgvragen opgenomen worden. Er is dus voldoende werk om al het personeel te behouden.

Wil men van de hervorming in de gehandicaptenzorg een echt succes maken voor zowel de gebruikers, het personeel als de voorziening, dan moeten de budgetten correct berekend worden. Tegelijk moeten er afspraken gemaakt worden over de kwaliteit van de zorg en de personeelsinzet.