Dit verwacht LBC-NVK non-profit van Vlaamse en federale regering na 25 mei

Op zondag 25 mei bepalen wij welke politiek verkozenen de komende jaren de touwtjes in handen zullen hebben in het Vlaamse, federale en Europese parlement. En dus ook welke kant het op zal gaan met de non-profit, de sector van zorg, welzijn en cultuur. En daar zijn de uitdagingen enorm.

Door de vergrijzing zowel van patiënten als werknemers moeten er tienduizenden bijkomende jobs gecreëerd worden. Er moet een antwoord komen op de wachtlijsten in heel wat sectoren zoals de kinderopvang, de sector van de personen met een handicap en de gezinszorg. Daarbij komt dat Vlaanderen na de verkiezingen een belangrijk deel van de federale bevoegdheden over de zorg (ouderenzorg, delen van de revalidatiesector en de psychiatrie) zal overnemen. Belangrijke verkiezingen dus. Niet in het minst voor de honderdduizenden werknemers uit de non-profit en de patiënten die dag in dag uit beroep willen doen op kwalitatieve zorg.

Het ACV (LBC-NVK) vatte naar aanleiding van de verkiezingen samen wat wij verwachten van onze toekomstige vertegenwoordigers en regeringen. Hieronder hernemen we voor elke regering de belangrijkste voorstellen over de non-profit.

Dit verwachten wij van de Vlaamse regering

Vlaanderen is bevoegd voor de sector van de maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen), de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de sector van de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het welzijnswerk, de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg, de kinderopvang en de socio-culturele sector. Na 25 mei komen daar de ouderenzorg en belangrijke delen van de revalidatiesector en de psychiatrie bij.

Het ACV (LBC-NVK) verwacht dat de Vlaamse regering ervoor zorgt dat de non-profit kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk is en verzet zich resoluut tegen vermarkting en commercialisering in de sector van de zorg, welzijn en cultuur.

 • Het ACV (LBC-NVK) wil dat Vlaanderen investeert in extra kwaliteitsvolle opvangplaatsen in de kinderopvang, de gehandicaptenzorg, in de gezinszorg, in de bijzondere jeugdhulp en in de ouderenzorg. De uitbreiding mag niet gebeuren via het commerciële circuit. Zorg en winst gaan niet samen.
 • Het ACV (LBC-NVK) wil dat de volgende Vlaamse regering investeert in meer, goede en aantrekkelijke jobs in de sector van zorg, welzijn en cultuur. In de zorgsector moet werkbaar werk als prioriteit naar voor geschoven worden. Dat betekent:
  • Afdwingbare personeelsnormen in alle zorg- en welzijnsinstellingen;
  • Alle subsidies voor tewerkstelling moeten effectief naar het personeel gaan;
  • De Vlaamse regering moet een nieuw Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit (VIA) afsluiten.
 • Dienstencheques horen niet thuis in de zorg. Het ACV (LBC-NVK) wil dat de Vlaamse regering een deel van de middelen voor dienstencheques vrijmaakt en die investeert in de aanvullende thuishulp. Daardoor zullen zorgbehoevenden de huishoudhulp krijgen waar ze recht op hebben.
 • Tenslotte wil het ACV (LBC-NVK) dat de Vlaamse regering het toepassingsgebied voor overheidsopdrachten in geen enkel geval verruimd tot de non-profit. Wij willen essentiële sociale diensten van algemeen belang niet overlaten aan “de markt” waar de jacht op winst en niet de zorg de prioriteiten bepaalt.

Dit verwachten wij van de federale regering en onze vertegenwoordigers in het Europees parlement

Na de verkiezingen blijft de federale overheid in de non-profit bevoegd voor de sector van de ziekenhuizen, de thuisverpleging en de gezondheidsinstellingen en labo’s. Ook na de staatshervorming blijft de federale overheid beschikken over belangrijke hefbomen voor jobcreatie.

Het ACV (LBC-NVK) wil dan ook dat de federale regering:

 • De non-profit haar rechtmatig deel geeft van de lastenverlagingen. Elke euro lastenverlaging gaat in de sector van zorg, welzijn en cultuur integraal naar de creatie van bijkomende, broodnodige jobs;
 • De collectieve diensten niet afbouwt maar verstevigt waar dat nodig is. De Wereldbank en de Europese commissie geven België 94 op 100. Daarmee verwijzen die twee instellingen het dogma van populistische politici dat de overheid niet efficiënt zou zijn resoluut naar de vuilbak;
 • Zorgt voor kwaliteitsvolle jobs en loopbanen. Dat moet ze doen door onder andere:
  • Tijdkrediet en loopbaanonderbreking te behouden en nog te versterken;
  • Het recht op landingsbaan te vrijwaren;
  • De automatische indexering van de lonen te vrijwaren.

De tekst met alle verwachtingen van het ACV (LBC-NVK) kan je nalezen: