Het wachten op extra personeel heeft lang genoeg geduurd!

De getuigenis van de verpleegkundige die in een “Zorghotel” in Gent gewerkt heeft, was een luide hartenkreet over de gevolgen van personeelstekort. Haar verhaal is herkenbaar voor velen, ook al zijn er woon- en zorgcentra waar de situatie minder ernstig is.

Uit de enquête die de LBC-NVK een jaar geleden bij 2500 personeelsleden afnam, gaf 60 procent aan elke dag te weinig tijd te hebben om te luisteren naar de bewoners of om even met hen te praten. 86 procent gaf ook aan dat de werkdruk het voorbije jaar gestegen was.

Door de te krappe personeelsbezetting kunnen de werknemers in sommige rusthuizen de bewoners onmogelijk de verzorging bieden die ze nodig hebben. En dat hoewel werknemers in een rusthuis hun job met hart en ziel doen.

Het is tijd dat de Vlaamse Regering actie onderneemt. Wij verwachten onderhandelingen over nieuwe sociale akkoorden voor de non-profit. Die akkoorden moeten nieuwe personeelsnormen en extra personeel in de ouderenzorg bevatten.

Komen die onderhandelingen er niet, dan zullen wij, vakbonden en werknemers, actie voeren. De maat is vol en het moet anders. Die extra handen op de werkvloer mogen er na al die jaren nu eindelijk eens gaan komen.

Vanwaar komt het personeelstekort in de ouderenzorg?

Het personeelstekort in de ouderenzorg heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is de gestegen zorgzwaarte. Mensen blijven veel langer zelfstandig thuis wonen en verhuizen pas naar het rusthuis als ze ouder en zwaar zorgbehoevend zijn.

De personeelsnormen zijn verouderd en niet aan de gestegen zorgzwaarte aangepast. De financiering door de overheid moet meer rekening houden met de zorgzwaarte zodat alle rusthuizen de komende jaren extra personeel kunnen aanwerven.

De LBC-NVK eist:

We eisen van de Vlaamse Regering opnieuw een meerjarenplan voor bijkomend personeel in zorg en ondersteunende diensten. De Regering kan niet meer ontkennen dat er een groot probleem is. Onderhandelingen over een sociaal akkoord met daarin extra personeel moeten in de komende tijd opgestart worden!

De hoge werkdruk heeft ook tot gevolg dat er nog meer werk gemaakt moet worden van werkbaar werk door gezondere en betere uurroosters en de inzet van mobiele equipes.

Commerciële rusthuizen besparen extra op personeel omdat er winst gemaakt moet worden om de aandeelhouders tevreden te stellen. Wij vragen duidelijke regels over het verbod om winsten uit te keren aan aandeelhouders en meer transparantie over de financiële stromen van die groepen. Hoe is het anders mogelijk dat een bekende rusthuisgroep in België op personeel bespaart en tegelijkertijd rusthuizen koopt in het buitenland?