Klok 30 jaar terugdraaien ook slechte zaak voor CAW's, jongerenwelzijn, CKG's

De regering wil de gehandicaptenzorg opsplitsen in vergunde en niet vergunde zorg. Daarmee zet ze in de sector de deur open voor commerciële spelers. De werkgeversorganisaties van hun kant willen de personeelsnormen helemaal afschaffen. Die plannen zullen ook grote gevolgen hebben voor de werknemers in de CAW's, jongerenwelzijn, CKG's, ...