LBC-NVK niet verbaasd over cijfers tekorten aan plaatsen in woonzorgcentra

De cijfers over het tekort aan plaatsen in Vlaamse woonzorgcentra, gepubliceerd door professor Christel Geerts van de VU Brussel, verbazen de LBC-NVK in het geheel niet. "Om extra rusthuisbedden mogelijk te maken moet je niet alleen investeren in gebouwen maar eerst en vooral in meer personeel", onderstreept Olivier Remy, vakbondssecretaris van de LBC-NVK. "Het zijn namelijk mensen die zorg geven."

Om het aanbod aan plaatsen met 22.000 eenheden te kunnen uitbreiden moeten minstens 11.200 voltijds equivalenten worden opgeleid, aangeworven en gefinancierd. Het gaat dan vooral om verpleegkundigen en zorgkundigen.

"De kans is groot dat de werkelijke cijfers nog hoger zijn omdat de personeelsbezetting in een rusthuis deels afhangt van de 'zorgzwaarte' van de ouderen die er verblijven", legt Remy uit. "Tegenwoordig gaan ouderen pas op latere leeftijd naar een woonzorgcentrum. Meer bepaald wanneer hun gezondheid het noodzakelijk maakt om naar een rusthuis te trekken."

Enquête

In juni 2016 hield de LBC-NVK een enquête onder het personeel in de sector. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat 86% van het ondervraagde personeel het gevoel had dat de werkdruk het voorbije jaar was gestegen. 75% van de personeelsleden ervoer een personeelstekort. De werknemers verklaarden de problemen door de besparingen op personeel en de te lage personeelsbezetting.

Investeringen in extra personeel in de ouderenzorg en de gezinszorg zijn broodnodig om de levenskwaliteit van ouderen en hun families in de toekomst op een solidaire manier te verzekeren. Maar het is evenzeer noodzakelijk dat er inspanningen worden gedaan om de hoge werkdruk aan te pakken en om de jobs van tienduizenden zorgverleners werkbaar te houden.

Het is tijd dat de Vlaamse regering via een meerjarenplan werk maakt van extra personeel in de zorg. Nieuwe jobs kunnen ook extra kansen voor werkzoekenden creëren. Ook daarom zullen op donderdag 24 november 2016 vele duizenden werknemers uit de non-profit betogen in de straten van Brussel.