LBC-NVK non-profit keurt ontwerp sociaal akkoord federale non-profit met grote meerderheid goed

Op vrijdag 20 oktober 2017 bespraken 250 vakbondsmilitanten van de LBC-NVK non-profit in Brussel het ontwerp van sociaal akkoord voor de federale non-profit. Dat bevat voor 463 miljoen euro aan maatregelen voor de meer dan 170 000 werknemers uit de ziekenhuizen, de thuisverpleging, de bloedtransfusie en de wijkgezondheidscentra.

Maandenlang actievoeren leidt tot resultaat

Met grote meerderheid keurden de vakbondsmilitanten het ontwerp van sociaal akkoord goed. “Het akkoord is niet uit de lucht komen vallen. We hebben maandenlang actie moeten voeren,” zegt Mark Selleslach, nationaal secretaris van de LBC-NVK non-profit. Vooral de invoering van een moderne functieclassificatie met correcte barema's kon op heel wat enthousiasme rekenen. "Na 15 jaar voorbereidend werk kunnen we eindelijk met de nieuwe functieclassificatie van start gaan,” vervolgt Mark Selleslach, “Daar zijn wij heel fier op. Het is een eerste concrete stap na een werk van meer dan 15 jaar."

Nieuwe werknemers zullen dadelijk volgens de nieuwe functieclassificatie ingeschaald worden. Werknemers die al in de sector aan de slag zijn, zullen kunnen kiezen of ze al dan niet in het nieuwe systeem stappen. De LBC-NVK zal hen helpen zodat ze de voor hen meest voordelige keuze kunnen maken.

Naast de invoering van een nieuwe functieclassificatie krijgt ook de tweede pensioenpijler een forse kapitaalsinjectie en worden pijnpunten in de sector aangepakt. Zo zullen deeltijdse werknemers meer kansen krijgen op bijkomende uren en worden er afspraken gemaakt die moeten zorgen voor stabiele en voorzienbare uurroosters.

Werk is nog niet af

Met de ondertekening van het voorakkoord is het werk niet gedaan. De volgende stap is de ondertekening van het akkoord zelf en daarna moeten we met de werkgevers de cao's afsluiten die het akkoord moeten uitvoeren. De uitvoering in de instellingen zullen we gecoördineerd aanpakken met onze non-profit afgevaardigden.

Wat met de Vlaamse non-profit?

Voor de bijna 180 000 werknemers uit de Vlaamse non-profit is er nog geen akkoord. De Vlaamse regering heeft wel een aangepast onderhandelingskader gepresenteerd. De regering voorziet extra budget dat ook vroeger beschikbaar zal zijn. De echte onderhandelingen moeten nog van start gaan.

“We zullen er alles aan doen om tot een goed akkoord te komen,” zegt Selleslach, “Ik ben blij dat de vakbondsmilitanten uit de federale non-profit zich solidair verklaarden met hun collega’s uit de Vlaamse non-profit. Want als het nodig is dan zullen we actie voeren. Iedereen die ons kent, weet dat wij niet zullen stoppen totdat we resultaat boeken.”