LBC-NVK wil niet dat bedienden factuur eenheidsstatuut betalen

Op 8 juli keurde de regering een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden goed. Het voorstel werkt een aantal verschillen tussen arbeiders en bedienden weg.

Zo wordt de opzegregeling van arbeiders fors verbeterd en wordt de carensdag afgeschaft. De carensdag is de eerste dag ziekte waarop arbeiders niet en bedienden wel worden uitbetaald.

Daarnaast engageerden de regering en de sociale partners zich om de andere verschillen tussen arbeiders en bedienden weg te werken tegen 1 januari 2014.

Dit vindt de LBC-NVK van de nieuwe regeling

De volledige beoordeling van de nieuwe regeling arbeiders-bedienden lees je op www.lbc-nvk.be. Hieronder sommen we de belangrijkste elementen ervan op:

  • De LBC-NVK wil een nauwkeurige berekening van wie precies de factuur betaalt van het nieuwe statuut. De LBC-NVK wil niet dat de nieuwe regeling volledig betaald wordt door de ontslagen bedienden, de sociale zekerheid en de gemeenschap.
  • De LBC-NVK wil de huidige opzegrechten op basis van de huidige regelingen vastklikken.
  • De LBC-NVK wil dat de opzeg door overleg verbeterd moet kunnen worden.
  • De LBC-NVK wil dat bij het invoeren van het nieuwe recht op outplacement de werkgever de outplacementkost moet betalen en dat die kost dus niet ‘in mindering’ van de opzegtermijn kan worden gebracht.
  • De LBC-NVK zal geen sectorafspraken maken om parafiscale gunstmaatregelen te ondersteunen die uiteindelijk zullen leiden tot goedkopere ontslagregelingen en dus meer ontslagen.
  • De LBC-NVK zal niet aanvaarden dat er in het systeem van de economische werkloosheid afgestapt wordt van de huidige aanvullende vergoeding.