LBC-NVK wil niet nog meer flexibiliteit in het Wit-Gele Kruis

wo 12 apr 2017 -- Rik De Jaegher

De directie van het Wit-Gele Kruis wil dat de werknemers nog flexibeler werken. De LBC-NVK vindt dat er op vandaag al veel te flexibel wordt gewerkt en dat oude afspraken en beloftes rond planning en overwerk te weinig worden gerespecteerd. Wij zijn dus niet bereid om over meer flexibiliteit voor het personeel te spreken. Wij zijn immers van oordeel dat de collega’s vragende partij zijn om in een voorspelbaar en duidelijk stramien te werken, met een duidelijke afbakening van eigen tijd en werktijd. Om de organisatie op termijn ook voor nieuwe collega’s aantrekkelijk te houden moeten we werk maken van minder in plaats van nog meer flexibiliteit!

Sectoren: 
Lees ook: 

Standpunt LBC-NVK flexibiliteit in de gezinszorg

wo 22 apr 2015 -- Werner Van Mierlo

De veranderingen die de Vlaamse regering in zorg en welzijn aan het doorvoeren is, zullen ook in de gezinszorg effecten hebben. Om daar op in te spelen willen de werkgevers werknemers in de gezinszorg flexibeler kunnen inzetten. De LBC-NVK wil dat méér flexibiliteit in de zorg hand in hand gaat met tevreden werknemers die billijk en rechtvaardig worden gewaardeerd.