LBC-NVK wil niet nog meer flexibiliteit in het Wit-Gele Kruis

De directie van het Wit-Gele Kruis wil dat de werknemers nog flexibeler werken. De LBC-NVK vindt dat er op vandaag al veel te flexibel wordt gewerkt en dat oude afspraken en beloftes rond planning en overwerk te weinig worden gerespecteerd. Wij zijn dus niet bereid om over meer flexibiliteit voor het personeel te spreken. Wij zijn immers van oordeel dat de collega’s vragende partij zijn om in een voorspelbaar en duidelijk stramien te werken, met een duidelijke afbakening van eigen tijd en werktijd. Om de organisatie op termijn ook voor nieuwe collega’s aantrekkelijk te houden moeten we werk maken van minder in plaats van nog meer flexibiliteit!