Meer plaatsen en meer kwaliteit kinderopvang moeten hand in hand gaan

Ook het ACV maakt zich naar aanleiding van het kaderdecreet zorgen over de kwaliteit van de kinderopvang en verstuurde daarover volgend persbericht.

Kinderopvang in Vlaanderen: “Meer plaatsen en meer kwaliteit moeten hand in hand gaan”

Het debat over kinderopvang woedt volop. Er is inderdaad een tekort aan kinderopvang in heel wat regio’s en zeker in een aantal steden, zegt het Vlaams ACV.

“Jonge ouders willen aan de slag, maar vinden niet altijd een opvangplaats voor hun kind. Waardoor ze noodgedwongen thuis moeten blijven.”, stelt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV.

“Het groeipad dat voorzien is in het nieuwe kaderdecreet kinderopvang moet dan ook zeker gerealiseerd worden. Maar de focus mag niet eenzijdig op kwantiteit worden gelegd. Meer plaatsen moet hand in hand gaan met meer kwaliteit. Gebeurt dit niet, dan is kinderopvang geen stimulerende en veilige haven voor onze kinderen.”

Groeipad begroten

In het nieuwe kaderdecreet kinderopvang is voorzien dat er tegen 2016 opvang moet zijn voor minstens 50% van de kinderen onder de drie jaar en tegen 2020 100%. Om dit mogelijk te maken moet de Vlaamse Regering een duidelijk groeipad begroten. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de steden. De kinderopvang is best ook zoveel mogelijk inkomensgerelateerd.

Geen kwantiteit zonder kwaliteit

Daarnaast moet er aandacht zijn voor de kwaliteit van de kinderopvang. Kwaliteit laat zich in eerste instantie vertalen in het voeren van een goed personeelsbeleid en in goede loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Het Vlaams ACV roept de Vlaamse Regering dan ook op om:

  • aandacht te hebben voor de werkbaarheid in de sector door te streven naar een betere ratio begeleider/kinderen dan voorzien in het kaderdecreet kinderopvang;
  • inzake competentieversterking, opleiding en vorming van werknemers in de sector ambitieus te zijn en ook hier een groeipad voor te voorzien;
  • eindelijk werk te maken van een goed werknemersstatuut voor onthaalouders.

Kwaliteit is ook van groot belang om de kinderopvang in Vlaanderen een wezenlijke rol te laten spelen in de strijd tegen de kinderarmoede.