Project 600 (opleidingsproject Verpleegkunde) gaat door

Bij de pakken blijven zitten? Niet de stijl van de LBC-NVK non-profit! Dankzij een kordate aanpak stierf het project geen gewisse en stille dood. De Regering heeft het licht op Groen gezet voor minstens 200 "voltijdse eenheden".

Een kordate aanpak van LBC-NVK non-profit was nodig! Het unieke Opleidingsproject Verpleegkunde zou anders een gewisse dood gestorven zijn: geen geld meer om nieuwe studenten in het schooljaar 2008-2009 te laten starten. De Regering heeft nu toch het licht op Groen gezet! In september kunnen minstens 200 nieuwe "voltijdse eenheden" de opleiding starten. In de praktijk zullen er méér dan 200 starters zijn, onder meer omdat niet alle deelnemers voltijds werken.

Het Opleidingsproject is uniek! Met behoud van loon ben je vrijgesteld van het werk om een volwaardig diploma voor verpleegkundige (A1 of A2) te behalen. Een kans voor gemotiveerde mensen! Tegelijk worden ter vervanging nieuwe verzorgenden tewerkgesteld.

Het Opleidingsproject lost niet alle problemen van de sector op. Maar het is een onmisbare bijdrage om iets te doen aan het personeelstekort, in plaats van er alleen maar over te praten. Reeds 2.150 gediplomeerde verpleegkundigen zijn dankzij het Project al in de sector aan de slag, 300 zijn vandaag in opleiding, en in september start dus een nieuwe lichting!

We blijven ook doorgaan op de agenda: minder werkdruk en méér jobs voor de sector, verhoging van de personeelsnormen, een beter uurrooster- en vervangingsbeleid en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de werkvoorwaarden.

Kandidaten voor het Opleidingsproject moeten voldoen aan:

  • minstens een halftijds contract hebben en minimum 3 jaar werken in de federale gezondheidssector, met maximaal een diploma secundair onderwijs
  • tussen 23 en 45jaar zijn op 31/8/2008
  • slagen in een selectieproef

Je moet je inschrijven (kandidaat stellen) voor 20 juni 2008.