Vlaamse regering pakt deel werknemers non-profit aanmoedigingspremie af

De Vlaamse regering besliste om vanaf 1 juni 2016 voor de premie bij landingsbaan een lijst van zogenaamde “zorgfuncties” te hanteren. Enkel wie op die lijst voorkomt zou voortaan nog de premie kunnen krijgen. Voor al de anderen is het: niks, nada,nougabollen.
De Muyters-list zet niet alleen personeelsgroepen tegen elkaar op, maar is bovendien juridisch zeer betwistbaar! De socioculturele sector zou zelfs in zijn geheel worden uitgesloten, alsof daar geen enkele begeleidingsfunctie bestaat. De Vlaamse regering legt bovendien het gemeenschappelijk standpunt van vakbonden én werkgeversorganisaties, dat deze beslissing noch wenselijk noch uitvoerbaar is, straal naast zich neer. Deze brutale en eenzijdige afbraak van sociale akkoorden is onaanvaardbaar.