Werknemers Centrum voor het Jonge Kind halen eerste overwinning

Twee weken geleden deden we een stakingsaanzegging in het Centrum voor het Jonge Kind in Ganshoren. De directie had immers eenzijdig beslist om "de nacht" te reorganiseren waardoor tijdens de nacht maar één in plaats van twee personen aanwezig was en dus de nodige veiligheid niet langer kon gegarandeerd worden. Bovendien opent het Centrum binnenkort een nieuwe vestiging in Dworp waarover nog veel onduidelijkheid bestaat.

De verzoening die vorige week plaatsvond leverde zoals eerder bericht geen positief resultaat op. De directeur ging zelfs verder. Hij probeerde de syndicale delegatie van de rest van het personeel te isoleren door infomomenten met het personeel te organiseren waarop de syndicale delegatie niet aanwezig mocht zijn. Bij zo’n infomoment trommelde hij zelfs de politie op om een syndicaal afgevaardigde uit de vergadering te houden!

Bij wijze van eerste actie heeft de syndicale delegatie vandaag met een groot deel van het personeel een overleg gehad met de Raad van Bestuur. Dat overleg heeft geleid tot een voorlopige intrekking van de beslissing van de directeur. De nacht zal vanaf nu terug met twee personen kunnen gegarandeerd worden.

De actie van vandaag toonde ook dat het personeel achter de syndicale delegatie, die het personeel op een correcte manier verdedigd en vertegenwoordigd heeft, staat.

Wij zijn tevreden dat de Raad van Bestuur zich wel redelijk heeft getoond en binnenkort starten wij het overleg in verband met de nacht, Dworp en de financiële situatie van het Centrum op. Een welgemeende dankuwel aan het personeel. Samen staan we sterk!