Wij laten de klok geen 30 jaar terugdraaien!

De LBC-NVK heeft altijd op een kritische en constructieve manier de zorgvernieuwing gesteund. Nu de mooie principes concreter worden, wordt heel duidelijk welke zorgvernieuwing de regering en de werkgevers willen.

De regering wil de sector opsplitsen in vergunde en niet-vergunde zorg. Eén sector “gehandicaptenzorg” met dezelfde barema’s, dezelfde eindejaarspremie, dezelfde eindeloopbaanregeling, dezelfde systemen van zorgkrediet, dezelfde anciënniteitsregeling, dezelfde afspraken voor onregelmatige prestaties, … de Vlaamse regering beslist: weg ermee.

En de werkgeversorganisaties doen er nog een schepje bovenop. Zij willen de personeelsnorm volledig afschaffen. Natuurlijk laat jouw vakbond, de LBC-NVK, dat niet gebeuren. De LBC-NVK werkt aan een actieplan en zal binnenkort jullie hulp nodig hebben. Hou je klaar, voor de belangrijkste strijd van de laatste 25 jaar.