Zorgen voor ouderen en maken van winst gaan niet samen

In de artikelenreeks die de krant Het Laatste Nieuws de voorbije dagen publiceerde werd opnieuw duidelijk dat de problemen in een deel van de commerciële rusthuizen bijzonder ernstig zijn. De verhalen over maaltijden die niet meer dan 4 euro mogen kosten of pampers die gebruikt moeten worden totdat ze voor meer dan de helft verzadigd zijn, wekken terecht verontwaardiging op.

Met de toenemende vergrijzing is de ouderenzorg dan ook big business geworden en zijn er voor de groepen die commerciële rusthuizen uitbaten grote winsten te rapen. Op zoek naar een zo groot mogelijke winst proberen de groepen de kosten zo laag mogelijk te houden. En daar zijn zowel het personeel als de bewoners de dupe van.

Het personeelstekort en de hoge werkdruk zorgen ervoor dat werknemers vaak niet in staat zijn om kwaliteitsvolle zorg te leveren. Bewoners ervaren de kostenbesparingen in alle aspecten van hun verblijf zoals de voorbeelden in de artikelenreeks van Het Laatste Nieuws aantonen.

Het is ethisch en maatschappelijk bijzonder problematisch dat commerciële rusthuizen, die net zoals OCMW- en vzw-rusthuizen voor de helft met overheidsgeld worden betaald, megawinsten kunnen maken. De LBC-NVK vindt dat de overheid moet verbieden dat winsten uit de zorg in de zakken van aandeelhouders verdwijnen.