LBC-NVK wil geen besparingen in ouderenzorg en gezinszorg

Begin maart heeft de LBC-NVK, samen met de andere vakbonden, de werkgevers- en de gebruikersorganisaties, de Vlaamse regering een open brief gestuurd. Daarin klaagden we de besparingen van de Vlaamse regering in de ouderenzorg en gezinszorg aan. Door wat wij in de pers vernemen over de begrotingscontrole vrezen wij dat de Vlaamse regering nog extra wil besparen op de sector.

Een antwoord op de open brief hebben we nog altijd niet ontvangen. Daarom hebben wij, opnieuw samen met de andere organisaties, op maandag 23 maart een tweede brief gestuurd met de vraag om een dringend onderhoud met de ministers Bourgeois en Vandeurzen.

De besparingen raken de sector bijzonder hard. Eerder besliste de Vlaamse regering al om 2,1 miljoen euro minder uit te geven in de subsidies. De beslissing om enkel nog erkenningen te geven voor bedden met de laagste personeelsnorm (ROB) is een tweede belangrijke besparing.

Normaal wordt er rekening gehouden met de zorgzwaarte van een bewoner. Als die hoger is dan is ook de financiering voor het personeel hoger. Voor nieuwe erkenningen zal dit niet mee zo zijn met een sterke stijging van de werkdruk als gevolg.

De voorbije 10 jaar heeft de federale regering sterk geïnvesteerd in de ouderenzorg. Er werden er op grote schaal bedden met een lage personeelsnorm omgezet naar bedden met een hoge personeelsnorm.

Daardoor verdubbelde het RIZIV budget tussen 2002 en 2013 van 1,2 naar 2,4 miljard Euro. Het aantal personeelsleden in de sector steeg in die periode ook sterk. Logisch ook, want de bevolking vergrijst en verzilvert. Maar die stijging van het budget en het aantal werknemers dreigt nu dus stil te vallen met alle gevolgen voor de al hoge werkdruk op de werkvloer vandien. Dit is niet aanvaardbaar en niet houdbaar voor het personeel én het behoud van de kwaliteit van de zorg.

Tenslotte blijft er ook nog het voorlopig onopgeloste probleem van de subsidies voor infrastructuur en de aangekondigde hervorming van de animatiewerking. Wij willen dat alle animatoren hun job kunnen behouden. Er kan voor ons geen sprake zijn hierop te besparen.

Door de zesde staatshervorming is de ouderenzorg vandaag niet langer een federale maar een Vlaamse bevoegdheid en in de ouderenzorg bewijst de Vlaamse regering alvast dat het statement “wat we zelf doen, doen we beter” niet klopt. Een correctere beschrijving van de politiek van de Vlaamse regering zou zijn, “wanneer Vlaanderen het zelf doet, moet de sector hetzelfde of meer moeten doen met minder middelen.”

De LBC-NVK vindt dat onaanvaardbaar. Wanneer de Vlaamse regering haar beleid niet verandert, dan sluiten we acties niet uit.