LBC-NVK wil meer personeel voor ondersteuning welzijn in ouderenzorg

Vandaag maakte minister van Welzijn Jo Vandeurzen de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van het leven van bewoners van woonzorgcentra bekend. Dat onderzoek bevraagde tussen 2014 en 2016 ouderen zonder cognitieve problemen.

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte groep ouderen zich goed voelt en privacy, veiligheid en respect ervaart in het woonzorgcentrum. Dat is een heel positief resultaat.

Maar de ouderen geven ook aan dat een meer zinvolle daginvulling en kwaliteitsvollere relaties, zowel tussen bewoners onderling als tussen bewoners en personeel, belangrijke verbeterpunten zijn. Het personeelstekort is de belangrijkste oorzaak van deze verbeterpunten.

Een bevraging door de LBC-NVK uit 2015 en een bevraging door de ACV openbare diensten uit 2016 bij de werknemers van de Vlaamse woonzorgcentra leert onder andere dat werknemers te weinig tijd ervaren voor sociaal contact met de bewoners.

De gestegen zorgzwaarte (ook door de stijging van de bewoners met cognitieve problemen) veroorzaakt een sterk gestegen werkdruk bij het personeel. Dat blijkt ook uit de werkbaarheidsmonitor van de Serv uit 2017.

De LBC-NVK (ACV) vraagt

1. Een verdere en versnelde investering in bijkomend personeel om de gestegen zorgzwaarte op te vangen. Die investering moet gebeuren in een sociaal meerjarenakkoord.

2. Bijkomende functies voor de animatie.

3. Nieuwe personeelsnormen met meer ruimte voor functies die het welzijn van de bewoners ondersteunen. Het moet gaan om bijkomende jobs.