Goed nieuws. De eerste steen voor je aanvullend pensioen vanuit de sector is gelegd! (gezondheidsondersteunende diensten)

Ben je werknemer in een eerste hulpdienst, een organisatie voor onafhankelijk ziekenvervoer, een medisch-pediatrisch centrum, een overlegplatform psychiatrie, een polikliniek, een dienst voor palliatieve thuisverzorging, een externe preventiedienst, een autonoom labo, een medische controledienst? Of werk je met een arbeidsovereenkomst bij een zelfstandige huisarts, specialist, tandarts, kinesist of paramedicus?

Dan heb je voortaan recht op een aanvullend pensioen vanuit het pensioenfonds van de federale Non-Profitsector.

Wat is een aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen staat los van je wettelijk pensioen, het komt daar bovenop. Voor ieder gewerkt jaar in de sector, te beginnen vanaf het jaar 2018, wordt op jouw naam een bedrag ingeschreven in het pensioenfonds. Wanneer je met wettelijk pensioen gaat ontvang je het opgebouwde totaalbedrag en de rente die het heeft opgebracht.

Hoe gaat het van start?

In 2019 wordt het bedrag voor het jaar 2018 toegekend, en zo gaat het elk gewerkt jaar verder. In het jaar 2018 moet je minstens 2 opeenvolgende trimesters met een normale arbeidsovereenkomst in de sector gewerkt hebben. Voor wie dat in 2018 nog niet het geval was, gaat dit van start vanaf het jaar 2019. Zo gaat het ook nadien voor wie nieuw in dienst komt.

Hoeveel is het bedrag voor 2018?

Voor wie in 2018 een volledig jaar voltijds tewerkgesteld was: 120 euro (4 trimesters X 30 euro = 120 euro)
Voor wie deeltijds tewerkgesteld was wordt de 120 euro in verhouding toegepast.
Voor wie in 2018 geen volledig jaar tewerkgesteld was wordt de 120 euro in verhouding tot het aantal tewerkgestelde trimesters van het jaar, met een minimum van 2 trimesters, toegepast.

Van waar komt dit geld?

Dat is ook goed nieuws: als werknemer moet je er zelf niets voor betalen. Het is helemaal gratis! Hoe kan dat? ACV Puls heeft als vakbond, na vele onderhandelingen, een sociaal akkoord met de regering ondertekend. Het aanvullend pensioen is één van de verbeteringen die we daarin voor jou gerealiseerd hebben.

Je individuele pensioenfiche van het aanvullend pensioen

Heb je recht op het hele of op een gedeeltelijk bedrag voor het jaar 2018, dan kreeg je jouw pensioenfiche misschien al in de bus, ofwel volgt die weldra.
Meer informatie over het aanvullend pensioenfonds van de federale Non-Profitsector kan je ook vinden op de website:
www.pensionfundsnonprofit.org

Heb je vragen bij deze informatie? Wil je er graag meer inlichtingen over?

Je bent van harte welkom bij ACV Puls vakbondsafgevaardigden op je werk.
Of neem contact op met één van onze talrijke ACV Puls secretariaten in Vlaanderen en Brussel.

Een aanvullend pensioen opbouwen is voor jou als werknemer een belangrijke verbetering. ACV Puls laat het daar niet bij. Samen werken we aan vooruitgang in het belang van de werknemers!
Blijf niet aan de zijlijn staan en sluit je aan bij ACV Puls. Ik word lid.