Daar komen de concrete maatregelen uit VIA5! (PC 319)

Goed nieuws! Net voor de eindejaarsperiode zijn er in het paritair comité een handvol nieuwe sectorakkoorden ondertekend. Daarmee wordt het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) verder uitgevoerd. De lonen gaan omhoog en werken in de sector wordt via verschillende maatregelen aantrekkelijker gemaakt.

Wat betekenen deze akkoorden concreet voor jou?

Perspectief op een betere arbeidsovereenkomst

Is er ruimte voor bijkomende contracten van onbepaalde duur, voor bijkomende uren of voltijdse contracten? Dan moet de werkgever dat eerst aan de eigen werknemers laten weten, en voorrang geven aan zij die daar al een eindje op zitten te wachten.

Recht op twee weken vakantie (met drie weekends)

Zin om twee opeenvolgende weken vakantie te nemen, de drie weekends die daaraan verbonden zijn inbegrepen? Dan is dit eindelijk afdwingbaar.

Beleid rond stress en burn-out en re-integratie na langdurige ziekte

Via sociaal overleg moet de werkgever een beleid uitwerken ter preventie van stress en burn-out. Loopt het alsnog fout, en valt iemand langdurig uit? Dan moet al het mogelijke worden gedaan om die collega nadien weer aan het werk te helpen.

Een verbetering van de barema’s

  • De loonschalen A3 en B3 zijn afgeschaft, en verhoogd naar A2 en B2B.
  • Werknemers in loonschaal L4 kunnen doorgroeien naar L3 op basis van een ervaringsattest of een gelijkwaardig document. Ook voor begeleidend personeel kan er geen discussie meer zijn. Hun barema wordt bepaald op basis van diploma.
  • Er is een verhoogd barema B1a bis voor werknemers in de functies opvoeder-groepschef, eerste begeleider en coördinatoren meerdere teams

Het verhogen van de compensatie voor avond- en zaterdagwerk

Het huidige forfaitair bedrag (1,5949 euro per uur) is vervangen door een procentuele uurloontoeslag van 20%. Dat betekent ongeveer een verdubbeling van de huidige compensatie.
Hoewel de cao’s pas nu zijn ondertekend worden de loonsverhogingen toegepast vanaf 01 september 2019. Eventuele achterstallen moeten door de werkgever worden berekend en uitbetaald.

Ho! Ho! Ho!

Met deze sectorakkoorden zet ACV Puls alweer een belangrijk deel van VIA5 om in concrete regelgeving. Net zoals het intersectoraal akkoord zelf zijn ze het resultaat van volgehouden strijd, die we samen met duizenden militanten en werknemers van de non-profit hebben gevoerd. Deze geschenken hebben we dus samen onder de kerstboom gelegd.
Met onze beste wensen!