Verbetering van de vakantierechten, aandacht voor psycho-sociale risico’s, meer rechten voor deeltijdsen en betere afspraken voor vaste contracten

In juni 2018 werd een groot sociaal akkoord afgesloten voor de meer dan 200.000 werknemers in de non-profit sectoren die afhangen van Vlaanderen. Veel van dat sociaal akkoord (VIA 5) is al uitgevoerd: denk maar aan de nieuwe loonbarema’s (IFIC).
Eind januari werden er nog 3 CAO’s afgesloten die van toepassing zijn in de woonzorgcentra, de revalidatieziekenhuizen en de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven beschut wonen.

Wat betekenen deze akkoorden concreet voor jou?

Recht op twee weken vakantie mét drie weekends

Zin om twee opeenvolgende weken vakantie te nemen, de drie weekends die daaraan verbonden zijn inbegrepen?
Dan is dit eindelijk afdwingbaar. Elke werknemer heeft vanaf nu recht op deze aaneengesloten periode in de zomer.
In veel instellingen was dit al langer de praktijk maar er waren ook veel werknemers die niet de volle twee weken verlof konden nemen.
Deze regeling gaat onmiddellijk van kracht. Je kan ervan gebruik maken voor je vakantieaanvraag voor deze zomer!

Beleid rond stress en burn-out en re-integratie na langdurige ziekte

Via het sociaal overleg moet de werkgever een beleid uitwerken ter preventie van stress en burn-out. Loopt het alsnog fout, en valt iemand langdurig uit? Dan moet al het mogelijke worden gedaan om die collega nadien weer aan het werk te helpen.
In de komende maanden zal dit in elke instelling verder worden uitgewerkt.

Perspectief op een betere arbeidsovereenkomst

Is er ruimte voor bijkomende contracten van onbepaalde duur, voor bijkomende uren of voltijdse contracten? Dan moet de werkgever dat eerst aan de eigen werknemers duidelijk laten weten, én voorrang geven aan de collega’s die al in dienst zijn en die daar al een eindje op zitten te wachten. Zo krijgen deeltijdse collega’s die meer uren willen werken meer kansen.

Met deze CAO’s zet ACV Puls opnieuw een belangrijk deel van het sociaal akkoord (VIA5) om in de praktijk. Net zoals het sociaal akkoord zelf zijn ze het resultaat van volgehouden strijd, die we samen met duizenden militanten en werknemers van de non-profit hebben gevoerd.
Daarom voeren we ook actie op donderdag 5 maart tegen de besparingen van de Vlaamse regering en voor meer investeringen in zorg, welzijn en cultuur!

Zet je op aanwezig op ons Facebook evenement en kom mee actie voeren!