Woonzorgcentra: ACV Puls vraagt dat winsten en dividenden moeten terugvloeien naar bewoners en personeel

Uit een artikel in Het Nieuwsblad en inspectieverslagen die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele blijkt dat in de multinational Orpéa in 2020 ongeveer 6 miljoen euro wegvloeide van de woonzorgcentra naar de centrale holdings.

De werkwijze sluit aan bij wat beschreven wordt in het boek van de Franse onderzoeksjournalist Victor Castanet.

Bart Thys, ACV Puls vakbondsverantwoordelijke voor Orpéa:

“Er was bij Orpéa de voorbije 7 jaar geen ruimte voor onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden. Nu blijkt dat er miljoenen werden weggesluisd naar de eigenaars. Dit is erg zuur voor het personeel dat zich met hart en ziel inzet. We eisen op korte termijn echte onderhandelingen en een CAO voor meer personeel en betere loon- en arbeidsvoorwaarden.”

De nettowinst van de volledige Orpéa groep bedroeg in 2020 160 miljoen euro. In België maakte Orpea volgens hun jaarverslag een nettowinst van 19 miljoen euro in 2020. Tegelijkertijd werden vanaf april 2020 de woonzorgcentra door de Vlaamse Regering ondersteund om de Coronacrisis op te vangen via tientallen miljoenen euro aan financiële compensatiemaatregelen. Er werden ook extra subsidies toegekend om meer personeel aan te werven en het personeel maakte veel overuren in bijzonder moeilijke omstandigheden.

Olivier Remy, ACV Puls sectorverantwoordelijke:

“Elke euro die wegvloeit uit een woonzorgcentrum is er eentje minder voor de zorg, de bewoners en het personeel. Dat dergelijke winsten gemaakt werden tijdens het eerste jaar van de Coronacrisis maakt het probleem alleen maar groter. Winst uitkeren en zorgen voor kwetsbare ouderen gaat niet samen.”

De inspectieverslagen van de financiële zorginspectie zijn een belangrijke versterking van het toezicht door de overheid maar er moeten verdere stappen gezet worden. We vragen dat het wegstromen van middelen uit de zorg onmogelijk gemaakt wordt. ACV Puls zal aan Minister Beke vragen om een initiatief te nemen.

ACV Puls vraagt ook dat er onderzocht zou worden of commerciële woonzorgcentra gebruik gemaakt hebben van (een deel) van de Coronacompensatie maatregelen om de winsten van de holdings te vergroten. In dat geval vragen we dat deze middelen zo snel als mogelijk teruggeven worden aan het personeel en de bewoners.