Geslaagde actie CAW Antwerpen: een duidelijk signaal!

Op maandag 25 september voerden de mensen van CAW Antwerpen actie in gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV Puls en BBTK).

De actie was op zijn zachtst gezegd een groot succes.

Aan de ingang van de zaal De Roma deelden ze de pamfletten en stickers uit en gaven ze uitleg aan hun collega’s op wiens steun ze onmiddellijk konden rekenen.

Na de speech van hun algemeen directeur nam de delegatie het podium en spraken ze het personeel toe. Ze werden onthaald en uitgeleid met daverend applaus.

De boodschap die Hannes bracht, raakte de CAW-medewerkers duidelijk in het hart, een deel van zijn speech herbekijk je hier!

“Dag collega’s, Ik ben Hannes en spreek jullie toe namens de volledige vakbondsvertegenwoordiging van ons CAW waarvan hier een aanzienlijk deel achter mij staat.

Zoals jullie zien, voeren wij vandaag actie. Wij willen hiermee de vele bezorgdheden en frustraties die de afgelopen periode door jullie geuit zijn een platform geven. Als vakbondsvertegenwoordiging doen we dit iedere dag, maar dat volstaat niet meer. Het is tijd om samen met jullie een luider en krachtiger signaal te geven. Een signaal dat duidelijk maakt aan onze directie wat er bij zo veel collega’s leeft. Een signaal dat niet meer genegeerd kan worden.

Welk signaal dan?

Op onze personeelsvergadering gaven collega’s aan dat de CAW cultuur veranderd is. En dan is het zoeken zo’n CAW cultuur, hoe maak je dat concreet. Misschien moeten we de 4 CAW kernwaarden er bij nemen en ons afvragen: Wordt er, naast met cliënten, ook zo met onze als medewerkers omgegaan? En wat is er dan nog meer nodig? Ik overloop ze graag even met jullie:

Waarde 1: Moedig

Het vraagt moed om je kritisch uit te spreken (en dat doen we vandaag), het vraagt van een directie moed om die kritische stemmen van onderuit te waarderen, om met hen in gesprek te gaan, om te willen luisteren. Het is moedig om voor de spiegel te gaan staan en te erkennen dat we een verkeerde afslag nemen. Het vraagt moed van een directie om samen met ons naar verschillende overheden te stappen en op te komen voor meer middelen voor onze doelgroep (zoals we dat in 2020 nog samen deden tegen de besparingen van Wouter Beke), het vraagt moed om ook ten tijden van besparingen subsidies zo maximaal mogelijk naar hulpverlening te laten gaan. Is dit soort moed vandaag nog aanwezig bij onze directie?

Waarde 2: Betrouwbaar

Betrouwbaarheid vraagt transparantie: doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Verklein de afstand tussen top en basis. Breng bij veranderingen een verhaal waarvan wij kunnen merken dat dit cliënten echt ten goede zal komen. Betrouwbaarheid is ook kiezen voor stabiliteit, dat er weer wat rust in onze organisatie komt. Dat we betrouwbaarheid kunnen uitstralen naar cliënten en partners. Geef ons terug wat ademruimte om ons te focussen op waar we goed in zijn: Sterk sociaal werk en hulpverlening aan mensen in kwetsbaarheid. Dan tonen we ons pas echt betrouwbaar!

Waarde 3: Krachtgericht

Er is heel veel talent, kennis en ervaring in onze organisatie. Zet in op maximale participatie van onderuit, geef basiswerkers mandaat en eigenaarschap. Zorg voor een horizontale organisatie waarbinnen we samen het CAW verhaal kunnen schrijven. Koester en waardeer al uw medewerkers, zorg voor een haalbare werkdruk en degelijke accommodatie zodat onze kwaliteit van hulpverlening voorop kan blijven staan. Zorg dat onze coördinatoren en ondersteunende diensten die kwaliteitsvolle hulpverlening maximaal mee mogelijk kunnen maken. Zo houden we onze waardevolle collega’s aan boord en hebben we een krachtige organisatie om echt trots op te zijn!

Waarde 4: Mild

Werken binnen de sociale sector vraagt wel wat van een mens. De hulpvragen die we krijgen kunnen overspoelend zijn, de noden zijn hoog, de middelen beperkt. Wij zijn dan ook geen doetjes, er zit al wel wat eelt op de ziel, maar soms is dat niet genoeg. En dan hebben we mildheid nodig en zorg, geef coördinatoren geen te grote teams, maar ruimte voor zorg en coachend leidinggeven (en zorg ook goed voor hen), verwacht niet steeds meer met minder, luister met mildheid naar het verhaal achter die harde cijfers. Installeer een zorgcultuur in ons CAW!

Tot zo ver de CAW kernwaarden...

Tot slot nog even dit: Wij weten dat het CAW geconfronteerd wordt met een krappe budgettaire realiteit en politieke wispelturigheid. We geven allemaal het beste van onszelf in moeilijke omstandigheden. Wij krijgen daarbij niet altijd de waardering die we verdienen. Als je voor het CAW begint te werken weet je dat. Je weet dat je dat niet moet doen voor de dikke pré of zeg maar nen dikke auto. Werken voor een CAW is altijd vanuit een engagement en een hart voor cliënten. Als er in niet-besparingstijden dan toch ruimte is voor nen extra dan willen wij dit als vakbond voor elke CAW medewerker!

Vandaag/dit is al een krachtig signaal, maar, eerlijk, onze directie een beetje kennende, betwijfelen we of het al voldoende zal doordringen. Daarom willen wij als vakbondsvertegenwoordiging dit signaal kracht blijven bijzetten. Daar hebben we jullie voor nodig en we zullen de komende maanden naar jullie teams komen. Om samen met jullie ons signaal scherp te stellen en na te denken over verdere acties. Zodat we samen de CAW waarden weer centraal kunnen zetten en zodat onze boodschap ook echt gehoord wordt!

Wij kijken er alvast naar uit! Dankjewel!”