De regering mag het personeel van de zorgsector niet vergeten! (persbericht)

ACV Puls beschouwt de uitbreiding van de flexi-jobs naar de kinderopvang als een grote achteruitgang. De vakbond maakt zich ook zorgen over toekomstige investeringen voor het zorgpersoneel. ‘De minister moet zo snel mogelijk met ons in overleg,’ zegt algemeen coördinator Olivier Remy.

De zorgsector staat onder druk door het personeelstekort, de demografische evolutie en de stijgende zorgvragen. In het voorjaar betoogden tienduizenden werknemers voor bijkomende investeringen. Concreet verwachten zij een verdere verhoging van hun loon en een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. ACV Puls vraagt een dringend overleg met minister Vandenbroucke om te zien wat er nog mogelijk is.

De uitbreiding van de flexi-jobs naar de kinderopvang beschouwt de vakbond niet als een vooruitgang, integendeel. Zelfs onder de aangepaste voorwaarden blijven ze problematisch:

  • Werken in een flexi-job betekent minder verdienen voor hetzelfde werk. Er zijn geen toeslagen bij onregelmatige prestaties of overuren, geen eindejaarspremie en geen anciënniteitsopbouw. En de flexi-uren tellen ook niet mee voor de opbouw van het pensioen. Wie is er dan eigenlijk beter af met het flexi-statuut?
  • Flexi-jobs zullen de crisis van het personeelstekort niet oplossen. Integendeel. Er zijn beter betaalde alternatieven voor flexi-jobs om werkdruk te verlichten: overuren, relance overuren, interimwerk, contractuitbreidingen voor deeltijdwerkers die meer willen werken en meer voltijdse contracten.
  • Flexi-werk is te beperkt om een duurzame relatie op te bouwen met collega’s, baby’s en jonge kinderen en hun ouders. Dat zal de kwaliteit van de kinderopvang niet ten goede komen. Het opvangen van tekorten met flexi-werknemers zal de werkdruk van het vaste personeel vergroten.
  • Meer gebruik van flexi-jobs betekent ook het verdringen van stabiele en duurzame arbeid in de sector. Bovendien vermindert het de inkomsten van de sociale zekerheid terwijl deze net méér middelen nodig heeft, om de gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen.

Het systeem van flexijobs biedt géén antwoord op de uitdagingen in de zorgsectoren, we zullen ons verzetten tegen pogingen om het statuut verder uit te breiden naar de zorg.’ zegt Olivier Remy. ‘Wat we wél nodig hebben? Een investeringsplan voor de lange termijn, meer duurzame tewerkstelling én meer waardering voor de mensen op de vloer. We verwachten nog steeds dat de huidige regering daar een stap in zet.