Indexering van de lonen in november en december!

In november en december van dit jaar worden de lonen geïndexeerd.
Gelukkig bestaat er in ons land een systeem van automatische indexering.
Het loon van de maand december stijgt met 2%. Dat is nodig, want anders zou je met hetzelfde loon steeds minder kunnen kopen.

Die verhoging is niet vanzelfsprekend, maar het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden.
Het systeem van automatische indexering beschermt alle werknemers, want stel je voor dat er telkens opnieuw moet onderhandeld worden als de levensduurte stijgt. 7

Het spreekt voor zich dat wij, ACV Puls, de loonindexering behouden willen zien en steeds zullen blijven verdedigen.
Niet alleen de lonen moeten omhoog, ook de stijgende vervoerskosten en de kilometervergoedingen (verplaatsing woon-werk) moeten aangepast worden.

Ook daar wil ACV Puls verder werk van maken.

De affiche voor de sectoren die indexeren in november vind je hier!
De affiche voor de sectoren die indexeren in december vind je hier!