Personeel Vlaamse woonzorgcentra dreigt deel eindejaarspremie te verliezen

Vorig jaar werd de eindejaarspremie van het personeel van de woonzorgcentra verhoogd tot hetzelfde bedrag als die van hun collega’s in de ziekenhuizen. De verhoging kwam er na druk van de vakbonden.

Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls: “Gelijk loon voor gelijk werk is voor ons een van de pijlers van de zorg. De minister van Welzijn was al van vorig jaar op de hoogte dat de middelen moesten voorzien worden om een loondaling te vermijden. Het is hoog tijd voor een oplossing”.

Komt die oplossing er niet, dan ontstaat er een schrijnend verschil: de eindejaarspremie in de sector ouderenzorg (en ook in de revalidatie, PVT en Beschut Wonen) zal 455 euro minder bedragen dan die in de ziekenhuizen en de thuiszorg. Nochtans is het werk er even boeiend, even belangrijk en het personeel even competent als hun collega’s in de ziekenhuizen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om dat verschil bij te passen, maar ondanks de verschillende aanmaningen van ACV Puls om dit jaar hetzelfde te doen, blijft onze oproep onbeantwoord.

Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls: “Als de loondaling zich doorzet dan zullen we actie voeren bij de Vlaamse regering in Brussel op donderdag 7 december 2023 om 11 uur”.

Daar zal het personeel niet alleen symbolisch herinneren aan het verlies van hun dierbare eindejaarspremie, ze pleiten er ook voor meer waardering en voor het wegwerken van onrechtvaardige loonsverschillen. ACV Puls eist dat de Vlaamse regering het stilzwijgen doorbreekt en haar verantwoordelijkheid opneemt.

Voor ons is het duidelijk: het personeel van de ouderenzorg is evenwaardig aan dat van de ziekenhuizen en moet ook zo gewaardeerd worden. Dezelfde taken, dezelfde passie, maar een kunstmatig verschil dat niet langer kan worden genegeerd.