Ouderenzorg

Wat vroeger nogal eens snel de sector van de rusthuizen heette, wordt vandaag gevat onder "ouderenzorg". Rusthuizen heten vandaag trouwens "woonzorgcentra". In die centra verblijven ouderen dag en nacht voor permanente opvang en verzorging. Woonzorgcentra waar ook plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende bejaarden worden rust- en verzorgingstehuis genoemd. De werknemers van de dagcentra en de centra voor kortverblijf horen ook bij de ouderzorg.

In de ouderenzorg werken zo’n 64.000 personeelsleden, bijna 9 op de 10 onder hen zijn vrouwen. De gemiddelde jobtime is 26 uur. In België zijn er ruim 1500 woonzorgcentra, goed voor meer dan 133.000 bedden. Daarvan In Vlaanderen staan er 760 in Vlaanderenvan die woonzorgcentra. Ongeveer de helft daarvan zijn private vzw’s, een derde zijn openbare ocmw-rusthuizen. De rest is in handen van commerciële spelers.

In 2016 werd de ouderenzorg een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Daarvoor was de sector een bevoegdheid van de federale regering.

Eén van de grootste problemen in de ouderenzorg is de enorme werkdruk. Daarom komt ACV Puls op voor meer personeel in de ouderenzorg.

2019 wordt in de sector een heel belangrijk jaar. Dan voeren wij namelijk een nieuwe functieclassificatie met moderne weddeschalen in (IFIC). Het spreekt voor zich dat ACV Puls de werknemers in de sector bij elke stap daarvan zal ondersteunen.

Olivier Remy

Sectorverantwoordelijke ACV Puls