Over de tewerkstelling van positief geteste personeelsleden die geen symptomen vertonen

ACV Puls roept op aangepaste beschermingsregels zorgpersoneel strikt op te volgen.
De voorbije week waren er vragen over het testen van het personeel van de zorg- en welzijnssectoren en de situatie van collega’s die positief testen maar geen symptomen hebben.
Sinds vandaag brengen nieuwe richtlijnen meer duidelijkheid
Personeelsleden die positief getest zijn op covid-19 maar geen symptomen hebben, kunnen niet zomaar tewerkgesteld worden, en al zeker niet in om het even welke afdeling of dienst.
De COVID-crisis veroorzaakt zeer zware en complexe arbeidsomstandigheden voor de werknemers in de zorg- en welzijnsinstellingen. Elke dag doen ze alles om de zorg overeind te houden. Ze trotseren een ongezien heftige storm. Dat mag en kan echter niet betekenen dat ze nodeloos aan nog grotere risico's zouden blootgesteld worden.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op de ziekenhuissector maar ook op andere zorgsectoren zoals de woonzorgcentra en de thuisverpleging.
Wat zegt de richtlijn van Sciensano?
De algemene regel dat personen die een hoog risico contact hebben gehad in quarantaine geplaatst en getest moeten worden, geldt ook voor het zorgpersoneel.
Bij een positief testresultaat (met of zonder symptomen) moet men in isolatie.
Bij hoge uitzondering, maar enkel als alle andere maatregelen om een eventueel personeelstekort op te vangen al genomen zijn, kan positief getest zorgpersoneel zonder symptomen gevraagd worden om te komen werken. Dat kan enkel onder de volgende voorwaarden:
- alleen als het noodzakelijk is om een minimale basiszorg te kunnen garanderen.
- personeelsleden kunnen nooit verplicht worden om tijdens hun isolatieperiode te werken. Wie zich angstig of oncomfortabel voelt, kan niet gedwongen worden om te gaan werken.
- deze personeelsleden mogen enkel ingezet worden voor de zorg aan COVID-19 patiënten in een COVID-19 eenheid.
- Voor ondersteunend personeel zoals kuispersoneel en keukenpersoneel kan deze uitzondering niet ingeroepen worden.
- Contact met andere personen en collega’s moet vermeden worden.
Positief geteste personen zonder symptomen die aan de slag gaan op een COVID-19 afdeling, moeten de nodige maatregelen in acht nemen: adequate beschermingsmiddelen dragen, de interne preventieprocedures volgen, een chirurgisch mondmasker dragen (tot 14 dagen na het laatste nauwe contact), een strikte handhygiëne naleven, de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van covid-19 opvolgen, minstens 1,5m afstand houden van collega's, sociale contacten buiten het werk mijden,...
Als de positieve Covid een hoge virale lading weergeeft dat kan werken op een Covid afdeling niet.
ACV Puls roept de directies op om de grens te bewaren en te bewaken, en om de richtlijnen van Sciensano met betrekking tot de werknemers in hun instellingen strikt na te leven.
ACV Puls roept de overheid op om de richtlijnen van Sciensano met betrekking tot de werknemers in de zorg- en welzijnsinstellingen strikt te doen naleven.
Ondertussen is vandaag ook bevestigd dat alle personeelsleden in de zorg- en welzijnssectoren die een hoog risico contact hebben gehad, getest kunnen worden op Corona. Daar was sinds vorige week onduidelijkheid over. Dit zal helpen om een, weliswaar beperkt, deel van de druk op de werkvloer weg te nemen. Het gaat over alle personeelsleden van ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen, gehandicaptenzorg maar ook van de gezinszorg, kinderopvang, jeugdhulp, preventieve en curatieve geneeskunde, het administratief personeel en ondersteunend personeel, ambulante zorg, enz. Ook de mantelzorgers kunnen hier ook gebruik van maken.