Revalidatiesector

Een ongeval of een ernstige ziekte kan (mogelijk) blijvend letsel of een lichamelijke beperking veroorzaken. In revalidatiecentra wordt geprobeerd die gevolgen te voorkomen of te beperken. Waar dat niet lukt, zal het revalidatieteam de gevolgen proberen in te perken. Revalideren betekent terug gezond en sterk maken. De meeste ambulante revalidatiecentra richten zich op kinderen met ontwikkelingsstoornissen. De patiënten worden er doorgaans door een multidisciplinair team behandeld.

2019 wordt in de sector een heel belangrijk jaar. Wij voeren namelijk een nieuwe functieclassificatie met moderne weddeschalen in (IFIC). Het spreekt voor zich dat de werknemers in de sector in elke stap daarvan kunnen rekenen op onze steun.

Bert Spitaels

Sectorverantwoordelijke ACV Puls