Samen voor kwalitatieve arbeidsbegeleiding op 14 december

Op donderdag 14 december komt de socio-culturele sector in actie aan het kabinet van minister Jo Brouns. (Koning Albert II-laan 35, Brussel - vlakbij station Brussel Noord)

Twee jaar geleden verstuurde het gemeenschappelijk vakbondsfront een open brief aan de raad van bestuur van de VDAB waarin ze de verontrustende gevolgen van commercialisering in gespecialiseerde jobcoaching evalueerden. Vandaag stellen we vast dat de impact op zowel de doelgroep (personen met een arbeidsbeperking) als de sector rampzalig is. Slechts weinigen hebben nog recht op een Bijzonder Traject Op Maat. Hierdoor vinden vandaag weinig tot geen personen met een beperking hun weg naar gespecialiseerd aanbod.

Ook de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden en jongeren met complexe problemen via Lokale Partnerschappen wordt zwaar getroffen. Organisaties als Emino, Divergent, Groep INTRO, Arktos en CAW delen in de klappen: ze zien gedreven en capabele mensen vertrekken, in de verschillende vzw’s vonden al meerdere ontslagrondes plaats en dat is schandalig.

Voor ons is het duidelijk: het nieuwe activeringsbeleid van het Vlaamse ministerie aan VDAB en partners werkt niet: de budgetten dalen aan sneltempo en de administratieve last voor werknemers stijgt omgekeerd evenredig. Het personeel van de sector geeft aan dat het moeilijk is om vertrouwensrelaties met cliënten op te bouwen terwijl ze hen bijvoorbeeld regelmatig een aangetekende brief moeten sturen. Minder middelen, meer regelneverij en op het einde van de rit moet de arbeidsmarktbegeleiding (en hun doelgroep) het gelag betalen. Daar gaan wij niet mee akkoord.

Ondanks deze uitdagingen blijven onze straffe arbeidsbegeleiders zich dagelijks inzetten voor de doelgroep. Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept op tot eenheid en actie binnen de sector. Je leest er meer over in de open brief en het pamflet in bijlage.

Download hier het pamflet
Download hier de open brief