Standpunt

Vlaamse regering pakt deel werknemers non-profit aanmoedigingspremie af

di 31 mei 2016 -- Mark Selleslach

De Vlaamse regering besliste om vanaf 1 juni 2016 voor de premie bij landingsbaan een lijst van zogenaamde “zorgfuncties” te hanteren. Enkel wie op die lijst voorkomt zou voortaan nog de premie kunnen krijgen. Voor al de anderen is het: niks, nada,nougabollen.

Wij laten de klok geen 30 jaar terugdraaien!

ma 25 apr 2016 -- Fatiha Dahmani

De LBC-NVK heeft altijd op een kritische en constructieve manier de zorgvernieuwing gesteund. Nu de mooie principes concreter worden, wordt heel duidelijk welke zorgvernieuwing de regering en de werkgevers willen.

Samenwerkende onthaalouders, sociale dumping in de kinderopvang?

do 16 jul 2015 -- Fatiha Dahmani

Meer en meer onthaalouders stoppen omwille van het gebrekkige statuut. Minder onthaalouders zijn bereid om als onthaalouder te starten.Daarom kiezen heel wat organisaties voor het systeem van samenwerkende onthaalouders die op een andere locatie dan de gezinswoning georganiseerd worden. Twee onthaalouders vangen daar tot 18 kinderen gelijktijdig op. Die vorm van kinderopvang heeft niets meer vandoen met de kleinschalige opvang van kinderen in gezinsverband.

LBC-NVK stelt zich vragen bij commerciële online hulpverlening

vr 12 jun 2015 -- Jacinta Van De Wal

Op maandag 1 juni 2015 lanceerde Zorggroep Eclips via verschillende media-kanalen hun nieuwe project Gratis Online Hulpverlening. Het project kwam er volgens de directie om de wachtlijsten te counteren. De LBC-NVK stelt zich vragen bij het opzet van het (commercieel) project en de financiële haalbaarheid ervan.

Wat zijn onze kinderen waard?

vr 8 mei 2015 -- Fatiha Dahmani

De sector kinderopvang adviseerde unaniem om een groeipad uit te tekenen en dus voldoende budget gespreid over een aantal jaren vrij te maken om de gewenste ratio te realiseren. Natuurlijk heeft een lagere ratio ook budgettaire consequenties. En dan? Onze kinderen zijn dat waard. Of gaan we de kinderopvang enkel nog boekhoudkundig benaderen?

Standpunt LBC-NVK flexibiliteit in de gezinszorg

wo 22 apr 2015 -- Werner Van Mierlo

De veranderingen die de Vlaamse regering in zorg en welzijn aan het doorvoeren is, zullen ook in de gezinszorg effecten hebben. Om daar op in te spelen willen de werkgevers werknemers in de gezinszorg flexibeler kunnen inzetten. De LBC-NVK wil dat méér flexibiliteit in de zorg hand in hand gaat met tevreden werknemers die billijk en rechtvaardig worden gewaardeerd.

Pagina's

Abonneren op Standpunt