Standpunt

LBC-NVK stelt zich vragen bij commerciële online hulpverlening

vr 12 jun 2015 -- Jacinta Van De Wal

Op maandag 1 juni 2015 lanceerde Zorggroep Eclips via verschillende media-kanalen hun nieuwe project Gratis Online Hulpverlening. Het project kwam er volgens de directie om de wachtlijsten te counteren. De LBC-NVK stelt zich vragen bij het opzet van het (commercieel) project en de financiële haalbaarheid ervan.

Wat zijn onze kinderen waard?

vr 8 mei 2015 -- Fatiha Dahmani

De sector kinderopvang adviseerde unaniem om een groeipad uit te tekenen en dus voldoende budget gespreid over een aantal jaren vrij te maken om de gewenste ratio te realiseren. Natuurlijk heeft een lagere ratio ook budgettaire consequenties. En dan? Onze kinderen zijn dat waard. Of gaan we de kinderopvang enkel nog boekhoudkundig benaderen?

Standpunt LBC-NVK flexibiliteit in de gezinszorg

wo 22 apr 2015 -- Werner Van Mierlo

De veranderingen die de Vlaamse regering in zorg en welzijn aan het doorvoeren is, zullen ook in de gezinszorg effecten hebben. Om daar op in te spelen willen de werkgevers werknemers in de gezinszorg flexibeler kunnen inzetten. De LBC-NVK wil dat méér flexibiliteit in de zorg hand in hand gaat met tevreden werknemers die billijk en rechtvaardig worden gewaardeerd.

LBC-NVK wil geen besparingen in ouderenzorg en gezinszorg

za 28 mrt 2015 -- Olivier Remy

Begin maart heeft de LBC-NVK de Vlaamse regering een open brief gestuurd om de besparingen in de ouderenzorg en gezinszorg aan te klagen. Door wat wij in de pers vernemen over de begrotingscontrole vrezen wij dat de Vlaamse regering nog extra wil besparen op de sector. Daarom hebben we een dringend onderhoud met ministers Bourgeois en Vandeurzen gevraagd. Wanneer de Vlaamse regering haar beleid niet verandert, dan sluiten we acties niet uit.

Besparen op welzijn is foute keuze

wo 18 mrt 2015 -- Fatiha Dahmani

De Vlaamse welzijnssector trekt aan de alarmbel. Vakbonden, werkgevers- en gebruikersorganisaties protesteren in een gezamenlijke platformtekst tegen de besparingen op welzijn. Ze vragen dat de Vlaamse regering in de zorg en welzijn investeert in plaats van te besparen. Alleen zo kan er een kwaliteitsvol antwoord gegeven worden op de welzijnsnoden van alle burgers.

LBC-NVK wil voldoende investeringen in zorg en welzijn

ma 9 mrt 2015 -- Olivier Remy

Door de besparingen en bepaalde beslissingen en plannen van de Vlaamse regering is er onzekerheid en ongerustheid bij werkgevers en werknemers van de ouderenzorg en gezinszorg. De LBC-NVK aanvaardt geen verdere besparingen meer maar wil dat de Vlaamse regering investeert in kwaliteitsvolle zorg.

Leegloop bij onthaalouders door gebrekkig sociaal statuut

di 3 feb 2015 -- Fatiha Dahmani

Het aantal onthaalouders is in de afgelopen vijf jaar gezakt van 7.000 naar 5.300. Een vermindering met een kwart. De onthaalouders die er nog zijn vangen elke dag zo’n 30.000 kinderen op. Volgens de LBC-NVK ligt het slechte sociaal statuut aan de basis van de leegloop.

Homans wil aparte opvang voor kinderen in armoede

di 27 jan 2015 -- Fatiha Dahmani

Liesbeth Homans, N-VA minister voor onder meer Inburgering, Gelijke kansen en Armoedebestrijding, vindt dat de gewone of reguliere kinderopvang exclusief voor werkende ouders moet voorbehouden zijn. In de feiten pleit de minister daarmee voor een apart soort kinderopvang voor kinderen die opgroeien in de armoede.

Pagina's

Abonneren op Standpunt