Standpunt

LBC-NVK wil correcte moderne personeelsnorm

ma 26 jan 2015 -- Fatiha Dahmani

Een personeelsnorm bepaalt het minimaal aantal personen op de werkvloer. De regering wil besparen in de sector van de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het welzijnswerk. Sociale ondernemers krijgen van de regering de volledige vrijheid om zonder enige vorm van regels het werk te organiseren. Van een personeelsnorm is nergens sprake. De LBC-NVK wil een moderne correcte personeelsnorm die rekening houdt met de gestegen zorgzwaarte.

Vlaanderen gaat gehandicaptensector heel anders organiseren

wo 30 apr 2014 -- Redactie

Op woensdag 23 april 2014 keurde het Vlaams parlement het ontwerp van decreet over de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking goed. De LBC-NVK zal niet toelaten dat die nieuwe financiering leidt tot minder kwaliteit en een afbraak van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Waar naartoe met zorg en welzijn in Vlaanderen?

ma 7 apr 2014 -- Mark Selleslach

Op1 april sloot het zelfstandig kinderdagverblijf Baby Bell in Roeselare om 1 dag later opnieuw open te gaan. Mark Selleslach, nationaal secretaris LBC-NVK non-profit, vraagt zich af of dat het soort zorg is die Vlaanderen wilt en stuurde een open brief naar de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Kaderdecreet kinderopvang van start

di 1 apr 2014 -- Redactie

De LBC-NVK staat achter de principes van het kaderdecreet. Wij vinden het niet meer dan logisch dat elke organisatie die professioneel en tegen betaling kinderen wil opvangen, over een vergunning beschikt. Tegelijkertijd willen wij dat de Vlaamse regering bij de uitbreiding van het aantal kindopvangplaatsen voldoende inzet op kwaliteit.

Uitbaatster zelfstandig kinderdagverblijf Baby Belle gijzelt kinderen en ouders

di 1 apr 2014 -- Redactie

De LBC-NVK heeft geen begrip voor de beslissing van het zelfstandig kinderdagverblijf Baby Belle (Roeselare) om op 1 april zijn deuren te sluiten. Daardoor is er geen opvang voor 210 kinderen. De uitbaatster zou in discussie zijn met Kind en Gezin over het aantal vergunde plaatsen. Het kan niet dat Baby Belle kinderen en ouders gijzelt om Kind en Gezin onder druk te zetten.

Pagina's

Abonneren op Standpunt